fbpx

Matematikundervisning i förskolan : att se världen i ljuset av matematik

Matematikundervisning i förskolan : att se världen i ljuset av matematik
Författare
Medverkande
Förlag Natur & Kultur Akademisk
GenrePedagogik
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor276
Vikt610 gr
Utgiven2018-08-24
SABEabt.01
ISBN 9789127822580

Hur kan du som förskollärare möta, utmana och planera för barnens matematiklärande?


Den här matematikdidaktiska grundboken för förskolan har fokus på matematik, barns lärande och förskollärarens undervisning. Författarna täcker in hela forskningsfältet och gör grundliga genomgångar av barns lärande av olika matematikinnehåll kopplade till verksamhetsnära exempel av hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.


För att alla barn ska ges likvärdiga förutsättningar att upptäcka och uppskatta matematik har förskolan en avgörande roll att spela. Boken ger dig som verksam eller blivande förskollärare, förskolechef eller annan pedagog inom förskolan en beredskap att förstå:matematik som ett kunskapsområde relevant för förskolebarn,
hur barn tänker och resonerar matematiskt,
hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.
Stäng meny