Ekon i Husaby

Ekon i Husaby
Serie Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie
Författare
Förlag Skara stiftshistoriska sällskap
GenreKulturhistoria och allmän humaniora
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor136
Vikt0
Utgiven2009-04-01
SABCj.3
ISBN 9789197736558
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Olof Skötkonungs dop i Husaby var en symbolhandling av enorm betydelse för framtiden. Grunden lades för ett helt nytt samhälle där den gamla järnåldersbygden med sina ensktaka gårdar och små byar fördes samman i socknar med en gemensam kultplats, nya riter vid de stora händelserna i livet, ett nytt namnskick och en gemensam viloplats för de avlidna. Det västsvenska landskapet uppvisar ett antal gåtfulla kvarlevor från denna dramatiska tid. De skriftliga källorna är få. Bengt Wadensjö inregistrerade i början av 1990-talet tillsammans med arkeologen Sofia Andersson projektet Vänerlands kristnande vid Karlstads högskola. Tillsammmnas har de grävt ett tiotal somrar på Lurö. Bengt Wadensjö är född i sidra Västergötland och var sexton år biskop i Karlstad. Som västgöte i norra delen av det medeltida Skarastiftet fick han upp ögonen för stumma men svårtolkade kvarlevor från kristningsskedet som återspeglar tankemönster från en svunnen tid. Han presenterar här en personlig tolkning av en del av Västsveriges gåtfulla kvarlevor från kristningsskedet. Ekon i Husaby utges av Skara och Karlstads stiftshistoriska sällskap.