fbpx

Romantiken över gränser

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Det vi kallar Romantiken har kommit att allt mer intressera som en strömning av betydelse också idag. I ett skede av funderingar över förhållandet mellan tradition och postmodernism känns det naturligt att blicka tillbaka till romantiken. I en tid av djupnande misstro mot rationaliteten, naturvetenskapens anspråk och teknikens verkningar upplevs det som angeläget att aktualisera romantikens sätt att tänka om människan som del i en större helhet där allt organiskt hör samman. I denna volym belyser nordiska forskare och konstnärer från olika utgångspunkter romantikens projekt att överskrida gränser: mellan konstarterna, mellan vetenskap och konst, mellan konst och liv, mellan manligt och kvinnligt, i rummet och tiden. Artiklarna framfördes ursprungligen som föreläsningar vid ett symposium 1991 på Krapperups borg.
Stäng meny