Den bibliska läran : en sammanfattning av den evangelisk-lutherska kyrkans tro och bekännelse

Den bibliska läran : en sammanfattning av den evangelisk-lutherska kyrkans tro och bekännelse
Författare
Förlag BoD
GenreReligion
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor170
Vikt260 gr
Utgiven2021-04-26
SABCa
ISBN 9789179690649
Vad lär Bibeln i olika trosfrågor?
Dagens människor har alla möjliga tankar om religion och filosofi och vi kan vara tacksamma över att vi lever i ett samhälle, där var och en får fundera över sin egen väg i livet.
Boken presenterar vad Bibeln själv lär om Gud, Treenigheten, skapelsen, lagen, synden, Jesus Kristus, rättfärdiggörelsen, Anden, helgelsen, bönen, kyrkan, ämbetet, sakramenten, utkorelsen och de yttersta tingen.
Här visas också att den evangelisk-lutherska kyrkans tro och bekännelse stämmer överens med den bibliska läran. Utgångspunkten är att all kristen tro och lära måste bygga på Bibelns egna ord.