Barn och rätt. Bidrag från forskarkollegor tillägnade Åke Saldeen

Barn och rätt. Bidrag från forskarkollegor tillägnade Åke Saldeen
Serie Barn som aktörer
Medverkande
Förlag Iustus
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor201
Vikt0
Utgiven2004-01-01
ISBN 9789176785607
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Boken omfattar bidrag från forskarkolleger tillägnade Åke Saldeen: •Marianne Dahlén, Skadligt, nyttigt eller nödvändigt? Hans Eklund, FN:s Barnkonvention och barns processuella ställning. Anna Hollander, Att tillvarata barns rätt och bästa. Mats Kumlien, Hur länge är man barn på bio? Titti Mattsson, Barn i familjehem. Rolf Nygren, Varför biter inte förbuden mot barnarbete? Lena Olsen, Rättshandlingsförmågan och barns konsumtion. E•lisabeth Rynning, Åldersgräns för mänskliga rättigheter? Rebecca Stern, Tankar kring Barnkonventionens artikel 12. Josef Zila, Barnets ”makt” i straffrättsligt sammanhang Förord: Arbetet i samband med det rättsvetenskapliga forskningsprogrammet ”Barn som aktörer” startade med uppbyggandet av ett nätverk, med starka band till Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Åke Saldeen fick, i egenskap av professor i civilrätt med särskild inriktning mot barnrätt, en central roll i nätverket dels på grund av sitt intresse för hithörande frågor, dels genom sitt omfattande kontaktnät av forskare såväl internationellt som i Sverige samt andra intressenter på området. En eklut i forskningsprogrammets genomförande var ansökningarna om forskningsmedel, som huvudsakligen riktats till Riksbankens Jubileumsfond, Kulturdonationen. Programmet bedömdes positivt och erhöll totalt mer än 17 miljoner kronor under fyra år. Ett viktigt skäl för denna epokgörande utgång har varit projektgruppens arbete där Åke Saldeen spelat en mycket betydelsefull roll. Forskningsarbetet kunde komma igång 1 januari 2001 och flertalet forskningsprojekt har antingen avslutats eller befinner sig i ett intensivt och avgörande skede. När Åke Saldeen i samband med sin pensionering nu minskar sitt engagemang inom forskningsprogrammet, vill vi som forskare hedra honom med en egen bok, med bidrag som i huvudsak tar sin utgångspunkt i enskilda projekt inom programmet. Uppsala i april 2004