Nätokraterna : boken om det elektroniska klassamhället

Nätokraterna : boken om det elektroniska klassamhället
Serie Futuricatrilogin
Författare
Medverkande
Förlag Svenska Ljud Classica
GenreMedia och kommunikation
FormatLjudbok (mp3)
SpråkSvenska
Antal sidor36526
Vikt0
Utgiven2015-12-16
SABBv
ISBN 9789176394212
Kapitalismen är död. Och med den dör även nationalismen, industrialismen och individualismen. Nationalstaten kollapsar och ett nytt samhälle, i många avseenden hårdare än det gamla, växer fram. Den digitala revolutionen vänder ut och in på alla invanda begrepp och förändrar förutsättningarna för allting på alla områden. Vad händer med staten? Vad händer med demokratin? Hur förändras vi och vår världsbild? Nätokraterna är ett ambitiöst försök att beskriva människans livsvillkor i ett framtida digitalt klassamhälle som i många avseenden redan har blivit verklighet. Nätokraterna hävdar att för att förstå oss själva och vår samtid, är det nödvändigt att skriva om hela historien ur det nya perspektiv som uppstår i en helt ny situation. Vi kan inte längre beskriva historien utifrån ett industrialistiskt perspektiv indelad i exempelvis sten- brons- och järnåldrar. Istället måste vi se historien som en rad olika mer eller mindre utvecklade informationssamhällen. Primitivismen är sålunda byggd på talspråket, feodalismen är byggd på skriftspråket, kapitalismen är byggd på tryckpressen och massmedierna – dessa utgör de tre föregående paradigmen. Därmed bygger Bard & Söderqvist upp en vattentät argumentation för att informationalismen är det fjärde paradigmet i historien, med en fjärde maktstruktur, denna gång brutalare än någonsin, där förmågan att kommunicera interaktivt med största möjliga effektivitet och precision är helt avgörande för klasstillhörigheten. Sociogrammet är den nya taxeringskalendern på samma sätt som taxeringskalendern en gång var den nya adelskalendern. Om vi förr intresserade oss för släktband och ärvda förmögenheter, ligger idag allt fokus på nätverk och nätverkande. Jan Söderqvist är skribent och tv-producent, Alexander Bard är känd från musikbranschen samt som karismatisk jurymedlem i IDOL, men är också internetföretagare och ekonomisk geograf. Boken är del 1 av 3 i Futuricatrilogin. Om trilogin: Under det sena 1990-talet började de svenska cyberfilosoferna Alexander Bard och Jan Söderqvist – först var och en på sitt håll, sedan tillsammans och allt intensivare – arbeta fram en radikalt ny teori: nätokratihypotesen. Bard höll en omtalad föreläsningsserie på Handelshögskolan i Stockholm, medan Söderqvist skrev ett antal längre tidskriftsartiklar på samma tema. Vad de påstår är att den interaktiva revolutionen är den mest radikala och omvälvande revolutionen i historien, att den i grunden transformerar samhället, maktstrukturerna, människans världsbild och självbild, och att dessa förändringsprocesser går så svindlande snabbt att omställningen i många avseenden blir plågsam. Bard & Söderqvist gör detta utifrån en enda genial utgångspunkt: Att människan är konstanten och teknologin är variabeln genom mänsklighetens historia. Vår biologi förändras inte nämnvärt över bara några decennier; vad som händer är att teknologin på ett genomgripande sätt förändrar våra levnadsvillkor. Det innebär att samhället av nödvändighet förändras snabbt och i oerhörd omfattning, vilket i sin tur innebär att alla våra sociala strukturer i form av politiska beslutsorgan, myndigheter, företag, organisationer och så vidare måste synkronisera sig med teknologin för att inte bli hopplöst irrelevanta och brutalt överkörda av utvecklingen. Detta gör att Futuricatrilogin av Alexander Bard och Jan Söderqvist är den hittills mest genomskådande och djuplodande undersökningen av den digitala revolutionen. Futuricatrilogin består av Nätokraterna (först utgiven 2000), som handlar om hur internet skapar en ny global överklass som detroniserar bourgeoisien och tar över makten. Den följs sedan av Det Globala Imperiet (först utgiven 2002), som analyserar nätokraternas världsbild och hur den radikalt kommer att skilja sig från alla tidigare ideologier i historien. Futuricatrilogin avslutas sedan med Kroppsmaskinerna (först utgiven 2009), som undersöker vad det innebär att vara människa i en interaktiv värld, och hur denna idé radikalt skiljer sig från alla tidigare idéer om den mänskliga existensen. Här förklaras vad “individens död” faktiskt innebär. Bard & Söderqvist menar att kontrollen över internet är det som avgör den verkligt kritiska maktstriden under det kommande seklet. Det handlar om ett regelrätt krig mellan en ny framväxande elit (nätokratin) och en gammal sammanfallande elit (bourgeoisin). De har konsekvent gått mot strömmen med sitt pricksäkra profeterande (och förutsade både dot com-kraschen och terrorattackerna den 11 september 2001); de har sedan dess haft skrämmande rätt om i stort sett allting, och även i minsta detalj. Bard & Söderqvist förutsåg inte bara revolutionära innovationer som Google, Facebook, Al-Qaida och Wikileaks; de går även djupare och ser bortom alla andra observatörer, rakt in i själva maktkampen om det nya digitaliserade och globaliserade samhället.