Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IX

Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IX
Serie Stockholm Centre for Commercial Law
Författare
Förlag Jure Förlag
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor404
Vikt0
Utgiven2018-03-05
SABOead-c
ISBN 9789172237193
Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har under år 2017 fortsatt att utvecklas, med ytterligare tillskott av yngre forskare. Centret utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi presenterar en del av produktionen från forskare knutna till Centret under året som gått. Artiklarna speglar dynamiken i den forskarmiljö Centret lyckats skapa.

I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden representerade. Här återfinns europarätt, fastighetsrätt, finansmarknadsrätt, försäkringsrätt, komparativ rätt, processrätt, sakrätt, skadeståndsrätt, skatterätt samt andra interdisciplinära ämnen.

Innehåll:

- Förord

- Business Tenant Protection – For whom? For what? How?
Security of tenure within UK, Swedish and Australian law
Elisabeth Ahlinder

- Brexit Conference Stockholm Centre for Commercial Law, Faculty of Law,
Stockholm University
Kern Alexander

- Rättighetsstadgans genomslag i svensk rätt Europarättslig lagprövning och lärdomar av Åkerberg Fransson
Ulf Bernitz

- Generalklausulen i marknadsföringslagen – dess utveckling och räckvidd belyst genom MD:s praxis
Ulf Bernitz

- Lulu is back in town
Lars Gorton

- Stegvis och argumentationsvis uppbyggda prejudikat samt negativa rättsgrundsatser
Lars Heuman

- Revisorsansvaret – metodfrågor i gränsområdet mellan bolagsrätt och skadeståndsrätt
Jan Kleineman

- The Enforcement of Nullified Arbitral Awards in Light of the European Union’s Principle of Mutual Trust
Bianca Kremer

- Ett mäklarrättsligt perspektiv på Motocrossbanefallet Konkludent ratihabition av betalning till annan än borgenären och fråga om fastighetsmäklarens upplysningsplikt
Antonia Krzymowska

- 36 § avtalslagen som universalverktyg mot friskrivningar och ansvarsbegränsningar
Jori Munukka

- Fastighetsköp med motstridiga köpehandlingar Köpekontraktet ges företräde
Jori Munukka

- Skadeståndsberäkning när reparationskostnad överstiger värdeminskning
Marcus Radetzki

- CJEU as a legislator in its own right?
Jan Rosén

- Jura novit curia and due process with particular regard to arbitration in Sweden
Eric Runesson

- Skadestånd för ren förmögenhetsskada utan lagstöd<br Två och en halv huvudkategorier – och några små frågetecken
Mårten Schultz

- Företrädaransvar, plötsligt händer det! Eller, proportionalitet och begreppsutfyllnad i HFD
Teresa Simon-Almendal

- Makten över regressrätten
Alexander Unnersjö

- Ömsesidigt regressansvar mellan tredjemanspantsättare och proprieborgensmän – men vad gäller för s.k. medlåntagare?
Alexander Unnersjö

- Obligatorisk ansvarsförsäkring för VD och styrelseledamöter?
– några kommentarer mot bakgrund av utredningen om revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)
Jessika van der Sluijs

- Författarförteckning

- Tidigare utgivning i Centrets skriftserie