fbpx

Tillväxt, stagnation, kaos : en institutionell studie av underutvecklingens orsaker och utvecklingens möjligheter

Tillväxt, stagnation, kaos : en institutionell studie av underutvecklingens orsaker och utvecklingens möjligheter
Författare
Förlag SNS Förlag
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor304
Vikt513 gr
Utgiven2004-06-23
SABQadu
ISBN 9789171508225
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Fattigdomen i världen skall halveras till år 2015 enligt FN:s Millenniedeklaration. Målet skall nås genom ökad och jämnare fördelad ekonomisk tillväxt. Problemet är att utvecklingen i tredje världen under de senaste decennierna kommit att bli allt mer polariserad. Stora framgångar i vissa länder står i bjärt kontrast till den majoritet av länder där tillväxten har varit helt otillräcklig. Vad krävs då för att en hållbar tillväxtprocess som möjliggör minskad fattigdom och ökad levnadsstandard skall komma till stånd? Denna fråga utgör det genomgående temat i boken.
Författarna hävdar att en tillväxtprocess som skall kunna skapa förbättrade livsvillkor måste vara förankrad i ett institutionellt nationellt regelverk som gör det möjligt för alla att delta i marknadsekonomin. På vissa håll, främst i Stillahavsasien, har sådana institutioner varit vägledande. I andra delar av världen saknas de, och detta kan förklara varför stagnation och kaos fortfarande råder.
I denna andra upplaga av Tillväxt, stagnation, kaos har samtliga kapitel uppdaterats och utvidgats med aktuella data och forskningsresultat.
Christer Gunnarsson är professor i internationell ekonomi och företagande vid Lunds universitet. Mauricio Rojas är docent i ekonomisk historia och riksdagsman. Även Martin Andersson, fil dr i ekonomisk historia, har medverkat.

Stäng meny