Handbok i liturgik

Handbok i liturgik
Författare
Förlag Verbum
GenreReligion
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor376
Vikt0
Utgiven2008-01-01
SABCha(u)
ISBN 9789152627754
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Bokens främsta syfte är att ge präster, kyrkomusiker och andra som är engagerade i församlingens gudstjänst nödvändiga kunskaper och insikter. Boken vill också bidra till reflektion och gemensamt planerande för de som är ansvariga för gudstjänstens gestaltande i församlingen. Det vore att förneka vår historia och vårt arv genom tvåtusen år att låtsas som om vi själva i vår tid har kommit på den gudstjänst vi firar.

Förståelse av gudstjänstens olika moment är en förutsättning för att den ska tala till hela församlingen. I den här boken förmedlas kunskap och reflektion kring innebörden i gudstjänstens byggstenar.

Boken ger också teologisk reflektion kring gudstjänstens övergripande delar och enskilda moment. Sådan reflektion är viktig för att inte gudstjänsten ska bli en historisk relik. För att vara autentisk måste gudstjänsten vara vår egen gudstjänst, på vår tids språk, präglad av vår kultur.