Att förstå externredovisning - faktabok : begrepp, samband, logik och teknik

Att förstå externredovisning - faktabok : begrepp, samband, logik och teknik
Författare
Förlag Liber
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor495
Vikt970 gr
Utgiven2015-07-06
SABQbcee
ISBN 9789147114733
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

I denna nya kraftigt omarbetade upplagan är alla förändringar pedagogiskt motiverade.I denna nya kraftigt omarbetade upplagan är alla förändringar pedagogiskt motiverade.

Ett kapitel har försvunnit, begreppskapitlet är helt omskrivet och har fått elva nya bildbeskrivningar, kreditkapitlet har fått ny inriktning, pedagogiken kring kassaflödets beräkning har förenklats väsentligt, beskrivningen av normal-, brutto- och nettometoden har utvecklats, slutkommentarer har lagts in i huvudtexten och 300 ordförklaringar har tillkommit.

För att kunna utveckla sin kunskap i externredovisning är det viktigt att det första mötet med ämnet ger en exakt, klar och tydlig förståelse av begrepp, samband och logik. Att förstå externredovisning uppfyller högt ställda krav på precision, logikbeskrivning och pedagogik.

Till boken finns också en övningsbok med utvecklade välbeskrivna lösningar.

Om författarna

Gunnar Eriksson och Peter Johansson är verksamma vid Linköpings universitet.

Sagt om boken

"Klart och mångdimensionellt visar författarna på sambanden mellan företagets balans- och resultaträkning och kassaflödesanalysen, genom att den senare är integrerad i alla bokens kapitel. Målgrupp är studerande på universitetens A-nivåkurser i företagsekonomi. Boken kräver inga förkunskaper. Denna upplaga innehåller främst pedagogiska förbättringar av kunskapsstoffet. Dessa är så pass omfattande att föregående upplaga bör bytas ut." BTJ-häftet nr 19, 2015 Lektör Rolf Retoft