Lean i arbetslivet

Lean i arbetslivet
Medverkande
Förlag Liber
GenreManagement
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor325
Vikt0
Utgiven2013-07-25
SABQbi
ISBN 9789147105601
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Hur kan det komma sig att idéer från japansk bilindustri får en så stor spridning i Norden inom så vitt skilda verksamheter som sjukvård, administration och gruvindustri? Ett svar som ges i denna bok är att idéerna har anpassats till västerländska samhällen genom begreppet lean produktion som lanserades vid 1990-talets början. Efter millennieskiftet kom en ny våg av lean, med olika tolkningar av begreppet och med spridning till allt fler verksamheter.

Läs mer
Boken vänder sig till såväl studenter med grundläggande kunskaper om arbetslivet, som till arbetslivsforskare och andra aktörer inom arbetslivet. Lean är ett omdiskuterat begrepp i den svenska samhällsdebatten och den här boken ger en mångfasetterad bild, genom att ett stort antal forskare redovisar resultaten av konkreta studier av olika arbetsplatser i Sverige, Norge och Danmark. Forskarna utgår från olika teoretiska perspektiv, och gör såväl positiva som negativa tolkningar av lean och dess tillämpningar.
Här framträder konturerna av en nordisk variant av lean, där forskare konstruktivt bidrar till utvecklingen av arbetsplatserna genom interaktiv forskning, i samverkan med ledning, fackliga organisationer och de anställda. Boken ger intressanta exempel på nya sätt att bedriva arbetslivsforskning och det finns både vägledning och inspiration att hämta från de forskningsresultat som presenteras.

Om författarna
Bokens redaktör Per Sederblad är fil.dr i sociologi och univ.lektor i arbetsvetenskap vid Malmö högskola. Hans forskning rör arbetsorganisation och teamarbete, chefskap/ledarskap och arbetsförhållanden i servicesektorn samt japanska produktionssystem och lean inom industri och sjukvård.