Processen i projektarbetet - Förståelse, stöd och bedömning i ett gruppbaserat arbete

Processen i projektarbetet - Förståelse, stöd och bedömning i ett gruppbaserat arbete
Författare
Förlag Liber
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor128
Vikt0
Utgiven2002-08-07
ISBN 9789147065127
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Processen i projektarbetet är en inspirationskälla för de lärare och handledare som vill ta tag i PA 1201 - Projektarbete 100p - och utveckla skolan mot lärandeprocesser och elevaktivitet! Fokus ligger på processkaraktären och hur man stöder, utvärderar och betygssätter projektarbete som genomförs i grupp.

Läs mer
Processen i projektarbetet är en inspirationskälla för de lärare och handledare som vill ta tag i PA 1201 - Projektarbete 100 p - och utveckla skolan mot lärandeprocesser och elevaktivitet!
• Kan Projektarbete 100p genomföras i grupp?
• Hur kan man betygssätta enskilda elever vid grupparbete?
• Hur kan man ge stöd i processen utan att hämma elevernas självständiga initiativ?
• Hur kommer kursen i Projektarbete påverka gymnasieskolan?
• Finns det utvecklingsmöjligheter eller faror?
Utifrån författarens perspektiv som lärare, skolledare, utbildare och representant i Skolverkets referensgrupp för implementeringen av Projektarbete 100p går han igenom dessa frågor. I boken blandas aktuell forskning med egna undervisningserfarenheter, perspektiv på gymnasiets utveckling och erfarenheter av projektarbetsformen från framför allt Danmark. Fokus ligger på processkaraktären och hur man stöder, utvärderar och betygssätter projektarbete som genomförs i grupp.
Processen i projektarbetet innehåller fyra huvudavsnitt:
• En modell för processförståelse
• Stöd och handledning
• Bedömning av processer
• Projektarbetets utvecklingspotential
Boken avslutas med förslag till diskussionsfrågor och arbetsdokument. Språket är okomplicerat med hänvisningar till intressant forskning för den som vill gå vidare.

Utdrag ur Bibliotekstjänsts recension:"I all dess komprimerade form innehåller denna kortfattade, intressanta och aktuella text också medvetna kommentarer till de centrala pedagogiska dilemman som präglar den lärandets brytningstid vi befinner oss mitt uppe i." - Bosse Forsén, BTJ.

Om författarna
Kenny Andersson är skolledare och skolutvecklingskonsulentoch har expertuppdrag för Skolverket och Lunds kommun och är ofta anlitad föreläsare och seminarieledare.