Familjen i det moderna - Sociologiska sanningar och feministisk kritik

Familjen i det moderna - Sociologiska sanningar och feministisk kritik
Författare
Förlag Liber
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor160
Vikt0
Utgiven2004-02-04
ISBN 9789147064564
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Hur ser den nya sociologin om ”familjen” ut? På vilket sätt skiljer den sig från tidigare familjesociologi? I vilken utsträckning har den låtit sig påverkas av feministiska perspektiv? Det är några av de frågor som behandlas i Familjen i det moderna. I boken diskuteras relationen mellan sociologin och feminismen från den nya kvinnorörelsens framväxt under 1960-talet fram till våra dagar.

Läs mer
Familjen har åter en central plats i sociologisk teoribildning. Inte sedan tiden före feminismens massiva kritik av familjesociologin har familjerelationer rönt ett sådant intresse bland sociologiska teoretiker som idag.

Om författarna
Christine Roman är docent i sociologi och verksam som lektor vid sociologiska institutionen vid Örebro universitet.