Omvårdnadens grunder - paket - (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - paket - (bok + digital produkt)
Författare
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenreMedicin
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor1960
Vikt4842 gr
Utgiven2019-08-22
ISBN 9789144123196
Till den här tryckningen av bokens tredje upplaga, har en ny typ av papper använts. Detta gör att boken blivit tunnare jämfört med första tryckningen.
Detta är den tredje reviderade och uppdaterade utgåvan av Omvårdnadens grunder. Samtidigt firar verket sitt 10 årsjubileum som det mest centrala läromedlet för sjuksköterskeprogrammet. Böckerna har utökats med flera nya kapitel. Forskningsunderlaget inom omvårdnad har växt och blivande sjuksköterskor står inför nya utmaningar i framtidens föränderliga vård. Exempelvis finns nu aktuella kapitel om egenvård, teknik och aspekter av omvårdnadsdiagnostik har också infogats i verket för att bättre rusta studenterna inför framtiden. De digitala verktyg som tillhör verket är helt omarbetade. Nya övningsmaterial, praktiska verktyg och pedagogiskt stöd för såväl lärare som studenter medföljer varje bok.
Innehållet i de tre böckerna är ingen slump. Kapitlen är noga utvalda för att täcka in all den kompetens som den grundutbildade sjuksköterskan behöver i sitt yrke och ansvarsområde. Samtliga kapitel är baserade på aktuell forskning inom respektive område. Över 100 aktiva forskare, docenter och professorer står bakom detta viktiga standardverk för sjuksköterskeprogrammets alla tre år.