Då förändras Sverige : 25 experter beskriver drivkrafter bakom utvecklingen

Då förändras Sverige : 25 experter beskriver drivkrafter bakom utvecklingen
Medverkande
Förlag Studentlitteratur AB
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor504
Vikt0
Utgiven2008-04-18
SABKv-c.46
ISBN 9789144049458
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Utvecklingen i arbetslivet formas i ett komplext samspel mellan näringsliv och samhälle - mellan företagen och de regelverk som sätter ramarna för utvecklingen. I dagens debatt hävdas det att förändringarna aldrig varit snabbare eller mer omvälvande än just nu. Kanske är det så, men det finns tidigare perioder som präglats av stora förändringar. De har varit inledning till efterföljande perioder med förhållandevis stabil utveckling. Skeendena skulle kunna liknas vid skakningar av ett kalejdoskop. Under vissa perioder skakas kristallerna i kalejdoskopet och då uppstår mer eller mindre kaotiska bilder. Sedan faller glasbitarna på plats och ett nytt stabilt mönster utkristalliseras - tills kalejdoskopet åter sätts i rörelse. Titeln Då förändras Sverige anspelar på perioder av omvälvande förändringar då ett stabilt utvecklingsmönster i det svenska näringslivet ersätts av ett annat. Boken är indelad i fyra delar som var och en består av ett tiotal uppsatser. Den första delen, Från liberalisering till industrialisering, omfattar den första omskakningsperioden och den därefter följande industrialiseringen. Del två, Från konsolidering till välfärdsstat, behandlar den andra omskakningsperioden och efterkrigstidens svenska ekonomiska under. Den tredje delen, Från stagnation till krismedvetande, omfattar inledningen av den tredje omskakningsperioden. Den avslutande delen, Jakt på ny tillväxt i en global värld, söker åskådliggöra mönstret i den utveckling vi för närvarande befinner oss mitt uppe i. Boken är lämplig som kursbok inom ekonomiska och tekniska ämnen vid universitet och högskolor. Den vänder sig även till praktiskt verksamma personer som är intresserade av att utveckla tillväxten, sysselsättningen och välfärden i vårt land.