Feminismens idéer

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I bok- och webbantologin Feminismens idéer presenteras 200 år av västerländsk feminism med särskild tyngdpunkt på Sverige och Norden. Ambitionen är att lägga ett snitt genom feminismens skiftande idé-historia, samtidigt som kontaktytorna gentemot andra ideologier och teoribildningar görs tydliga. Skönlitterära texter och facktexter, samlade under sju olika teman, utgör nedslag i feminismens idéhistoria med dess förfeministiska, antifeministiska och postfeministiska medaktörer. Texterna ska läsas som ett samtal om kvinnorörelsens tankegods, en diskussion av de idéer som rör relationen mellan könen, kvinnans rättigheter samt möjligheten av en kvinnlig natur, kultur och historia. Feminismens idéer kan användas på kurser i idéhistoria, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap och angränsande ämnen vid universitet och högskolor. För tillgång till den webbaserade antologidelen krävs en aktiveringskod från boken. www.studentlitteratur.se/feminismensideer