Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv

Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv
Författare
Medverkande
Förlag Liber
GenreFilosofi och idéhistoria
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor345
Vikt0
Utgiven2019-06-20
SABDbccb
ISBN 9789147113453
Fenomenologi i praktiken är en samnordisk antologi som beskriver varför det behövs filosofi och vetenskapsteori som grund i empirisk forskning och varför just den fenomenologiska filosofin lämpar sig särskilt väl för en sådan grund.
Boken består av två delar - Praktisk fenomenologi och Fenomenologisk praktik. Den första delen tar sin utgångspunkt i den fenomenologiska filosofin och förklarar dess relevans för empirisk fenomenologisk forskning. I den andra delen ligger tonvikten på själva det praktiska utförandet, hur filosofin omsätts i praktik.

Läs mer
Boken passar alla som vill förstå hur fenomenologisk forskning kan användas i praktiken, men riktar sig framför allt till studenter, lärare och handledare på avancerad nivå och forskarnivå.

Om författarna
Antologins författare kommer från en mångfald av vetenskapliga discipliner, såsom filosofi, pedagogik, vårdvetenskap, fysioterapi och psykologi. Författarna kommer från Sverige, Norge och Danmark och boken är därför trespråkig.