Handledning i lärarutbildning : att utforska undervisningssituationer

Handledning i lärarutbildning : att utforska undervisningssituationer
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor191
Vikt280 gr
Utgiven2013-12-30
SABEpab.04
ISBN 9789144091198
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Handledning i lärarutbildning har fokus på hur handledaren kan bidra till att den handledde får syn på det sammanhang hon befinner sig i. Det är viktigt att den handledde förstår växelspelet mellan sig själv och dem hon arbetar med. Ofta är det just detta vi missar i betraktandet av ett skeende: ”Hur är jag själv indragen i detta?” Författarna väcker angelägna frågor kring handledning med utgångspunkt i den verksamhetsförlagda utbildningen. Boken behandlar handledningen ur den handleddes perspektiv såväl som ur handledarens. Vidare tas frågor om synen på lärande upp och hur man kan skapa förståelse för lärandeprocesser. Författarna redovisar också metoder för handledning och visar hur man kan analysera undervisningssituationer. Boken är avsedd för blivande och verksamma lärare samt för utbildning av handledare. I denna tredje upplaga har boken uppdaterats och ett kapitel om den nya verksamhetsförlagda utbildningen har lagts till.