Handledning i lärarutbildning : Att utforska undervisningssituationer

Handledning i lärarutbildning : Att utforska undervisningssituationer
Författare
Förlag Studentlitteratur AB
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor184
Vikt0
Utgiven2002-11-08
SABEpab.04
ISBN 9789144022093
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Metoderna för att utveckla den handleddes kompetens inom ett visst yrkesområde skiftar. Boken lägger fokus på hur handledaren ska kunna bidra till att den handledde får en insikt i vilket sammanhang hon befinner sig i, att hon förstår växelspelet mellan sig själv och dem hon arbetar med. En viktig handledaruppgift är att vidga och fördjupa den handleddes seende. Det vi ofta missar i betraktandet av ett skeende är oss själva. ”Hur är jag själv indragen i detta?” Boken behandlar praktikhandledning ur den handleddes perspektiv såväl som ur handledarens. Den syftar till att väcka nya frågor kring handledning med utgångspunkt i den nya lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning. Vidare tas frågor om synen på lärande upp och hur man kan skapa förståelse av lärandeprocesser. Författarna redovisar också metoder för handledning och visar hur man kan analysera undervisningssituationer. Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare samt för utbildning av handledare. Andra upplagan