Svenska som andraspråk i förskolan

Svenska som andraspråk i förskolan
Medverkande
Förlag Natur & Kultur Akademisk
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor158
Vikt360 gr
Utgiven2018-08-24
ISBN 9789127822740

Hur kan vi på bästa sätt stödja förskolebarns andraspråkslärande och flerspråkiga utveckling, så att de blir väl rustade att klara av skolan? Hur ska vi tänka och hur bedrivs en väl fungerande språkundervisning i svenska som andraspråk?


I den här teoretiska grundboken tar författarna upp centrala aspekter av förskolebarns två- och flerspråkiga utveckling och lärande ur olika perspektiv: språkliga, didaktiska, sociala, familjeorienterade och samhälleliga. Syftet med antologins olika kapitel är att ge en trygg kunskapsgrund att planera sin verksamhet utifrån i enlighet med förskolans nyreviderade läroplan.


Boken vänder sig till förskollärarutbildningen, verksamma förskollärare samt övrig förskolepersonal, förskolechefer och skolpolitiker.