Nextory om 2023: Långsammare men lönsam tillväxt

Shadi Bitar, VD Nextory. Foto: Pressbild.

Nextory växte ”bara” med 9 procent 2023 till 601 Mkr. Men sedan hösten 2023 har Nextory visat vinst varje månad och räknar med att göra ett positivt resultat för helåret 2024.

– Lönsamheten är en viktig milstolpe i vår fortsatta resa, säger Nextorys VD Shadi Bitar i ett pressmeddelande.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Nextory grundades 2015 av entreprenörerna Shadi Bitar och Ninos Malki och tillväxten för bolaget har varit stark sedan starten. För två år sedan tog bolaget in 100 Mkr från sina ägare tillsammans med ett lån på 100 Mkr. Det fanns även börsplaner som dock lades på is när kriget i Ukraina skakade om finansmarknaderna.

Plötsligt var tillväxtbolag inte längre det allra hestaste – med undantag för lönsamma tillväxtbolag.

Nu har Nextory, som finns etablerat på 10 marknader i Europa, gått in i en ny mognadsfas på en fortsatt snabbt växande streamingmarknad för böcker. Under 2022/23 har Nextory delvis ställt om verksamheten med tydligare fokus på lönsam tillväxt på befintliga marknader.

Det har gett resultat och för verksamhetsåret 2023 rullade Nextory över till lönsamhet på sista raden, samtidigt som bolaget investerat kraftigt för att utveckla kundupplevelsen, innehållserbjudandet och plattformen för att möjliggöra fortsatt starkt tillväxt. Nextory noterade en tillväxt på 9 procent för helåret 2023 och omsättningen landade på 601 miljoner kronor. Bokslutet 2023 kommer ändå att visa ett negativt rörelseresultat på EBITDA-nivå på -9 (-39) Mkr.

– Det är mycket glädjande att vi så tydligt visar styrkan i affärsmodellen och bolaget. Vi har varit lönsamma på sista raden sedan i höstas och har fortsatt leverera lönsam tillväxt varje månad sedan dess. Det var vår viktigaste målsättning för 2023 och organisationen har gjort ett fantastiskt jobb, säger Shadi Bitar.

Räknar med lönsam tillväxt 2024

För helåret 2024 väntas den lönsamma tillväxten fortsätta för Nextory. Sett till de enskilda marknaderna går arbetet enligt planen och Nextory räknar med en ökad tillväxttakt som en följd av de förändringar och investeringar som gjorts under under 2023. Nextorys geografiska marknader befinner sig i olika grader av mognad för ljudböcker men den övergripande bedömningen är att ljudbokstrenden befinner sig i en lång och uthållig tillväxtfas.

– Nextorys offensiva strategi ligger fast och i en föränderlig omvärld är vår ambition att fokusera på tillväxt främst på våra befintliga marknader. Vi ska öka tillväxttakten men samtidigt slå vakt om lönsamhet, teknikförsprång och kundnöjdhet för våra befintliga användare, säger Shadi Bitar

Det kan också bli intressant att titta på nya marknader, som bedöms ha goda förutsättningar att snabbt nå lönsamhet.

Inga planer på nyemissioner

I en intervju med Dagens Industri säger Shadi Bitar att Nextory inte har något behov av nytt kapital i dagsläget, en av fördelarna med att vara lönsamma. Däremot kan det bli aktuellt ifall det dyker upp en affär eller annan möjlighet som kräver riskkapital. Där nämner han att Nextory jobbat mycket med kostnadssidan.

– Med hjälp av generativ AI har vi till exempel halverat vår kostnad för kundtjänsten, säger han Shadi Bitar till Di.

Omsättningsmässigt är Nextory därmed fortfarande mindre än sina konkurrenter Bookbeat (1100 Mkr 2023) och Storytel (3242 Mkr 2023). För Storytel avser den siffran enbart streamingintäkter, inkluderat förlagen var det 3489 Mkr. Gemensamt för dem alla tre är lönsamhetsfokuset.

Om man sedan konstaterar att de digitala abonnemangstjänsterna under 2023 omsatte 1583 Mkr blir slutsatsen att de tre aktörerna i snitt har runt 63 % av försäljningen utanför Sverige.

Nyfiken på nya boksläpp? Kolla in aktuella nya böcker!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Kampen för livet – nu som ljudbok.

En klimatkollaps har drabbat jorden med förödande konsekvenser. Fyra personer får det svåraste av uppdrag, att leda ett projekt som ska rädda mänskligheten från att dö ut.

Adoptionsdrama i inbördeskrigets skugga

En utplånad bondby på Sri Lanka och två överlevande systrar som inte känner varandras existens tar oss in i ett virrvarr av händelser och en hel palett av människoöden både på den mytomspunna ön samt i Sverige och Frankrike.

Tre familjers vardagsliv och reflektioner på ett krig i Europa.

Boken ”Utan ord ingen mening” skildrar tre familjers vardagsliv och deras reflektioner på det nya världsläget. Deras frustation riktar sig mot Putin, hur han från ett rikt och i stort sätt relativt gott förhållande med västvärlden raserar Rysslands kommunikation med Europa och USA genom sitt anfallskrig mot Ukraina.

Från dataspel till världar i bokform

Stefan Gadnell – Skaparen av 90-talets spelsuccé och Akvarellkonstnär

Stefan Gadnell, känd som skaparen av det svenska succéspelet BackPacker från 90-talet, är idag en framstående akvarellmålare och författare.