Storytel 2023: Streaming ökar – Books minskar

Storytels VD Johannes Larcher framför huvudkontoret i Stockholm. Foto: Pressbild och Boktugg. Bilden är ett montage.

Storytels helårsrapport för 2023 visar förbättrade marginaler, minskad skuldsättning och ökade streamingintäkter. Däremot tappar Storytel Books, förlagsdelen. Storytel har gjort sig av med en tredjedel av personalen på tre år.

Storytel släppte en hel del siffror i samband med att man offentliggjorde det nya stora sparpaketet där 13 procent av personalen får sluta. Men det är först i helårsrapporten som allt finns med och analytiker kan granska och bedöma framtiden för bolaget och kanske framför allt aktiekursen.

Ekonomerna gläds förstås åt att Storytel skär i kostnaderna. Med kraftiga nedskrivningar rycker Storytel det stora Audiobooks.com-plåstret vilket kan ge bättre siffror under 2024.

På sista raden för 2023 står nämligen rörelseresultatet på hela -742 (-400) Mkr varav 672 Mkr är ”jämförelsestörande poster” i form av nedskrivningar. Man krattar helt enkelt för snyggare siffror framöver.

Ändå var börsens reaktion negativ direkt efter rapporten och aktien föll från 51 kr till 45,76 kr första halvtimmen efter börsens öppning. Sedan återhämtade den sig under dagen och stängde strax över 51 kr trots allt.

Så vad är det investerarna inte är helt nöjda med i Storytels rapport och presentationen av den?

Framför allt är det kanske tillväxten, eller bristen på tillväxt. Eftersom pengar blivit dyrt när räntorna skjutit i höjden så har Storytel de senaste två åren fått prioritera kostnadsbesparingar för att snabbt nå lönsamhet innan pengarna tar slut.

Sund företagsekonomi

Företagsekonomiskt är detta naturligtvis sunt. Ett företag behöver gå med vinst för att överleva, annars måste ägarna skjuta till pengar för att finansiera förlusterna och det kan man göra ifall tillväxten är så kraftig att det är värt investeringen.

Men i dagsläget är få av Storytels ägare beredda att stoppa in mer pengar. Alltså har Larchers uppdrag från styrelsen varit tydligt: kapa kostnaderna och prioritera lönsamhet framför allt annat.

Vid presentationen för investerare berättade Storytel att effekterna av det senaste besparingsprogrammet kommer att synas fullt ut först under andra halvåret 2024. Men man lyfte också fram vilka radikala nedskärningar av personalen som gjorts. Från 839 anställda (i genomsnitt) under 2021 till färre än 540 under 2024. Det är mer än var tredje medarbetare som fått gå från Storytel på tre år.

Bokförlagen var tidigare en kassako som genererade vinster som kunde användas för investeringar i streaming. Men i takt med att bolaget vuxit så utgör förlagen en allt mindre del. Storytel Books stod endast för en sjättedel av intäkterna i koncernen under 2023. Detta efter att försäljningen för Books minskat med 76,9 Mkr eller -11,9 %. Bruttomarginalen förbättrades men bruttoresultatet sjönk.

Detta kan delvis vara en effekt av en ökad andel digital försäljning där priset är lägre men marginalerna högre. Hur mycket av den minskade försäljningen som kan kopplas till att Storytel Books inte sålde några böcker via Nextory under 2023 ville Larcher inte svara på. Men ett antal miljoner är det såklart. Däremot var han nöjd med att ha ett nytt gemensamt avtal för alla koncernens förlag på plats.

Men siffrorna då? Låt oss titta på jämförelsen mellan helåren 2023 och 2022 som är mer intressant än att jämföra Q4 faktiskt.

Januari – december 2023 jämfört med januari – december 2022

  • Streamingintäkterna ökade med 12% till 3 242 (2 888) Mkr eller 9% med konstant växelkurs
  • Koncernens nettoomsättning ökade med 9% ttill 3 489 (3 200) Mkr
  • Justerad EBITDA ökade till 169% to 248 (92) Mkr, motsvarande en marginal på 7,1% (2,9%)
  • EBITDA var 150 (-68) Mkr
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -10,63 (-5,68) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 96 (-116) Mkr
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 90 (-139) Mkr

Storytels bränner mindre pengar. Abonnenttillväxten har dock minskat och av 150 000 nya betalande abonnenter under 2023 så kom 51 000 på de nordiska marknaderna.

Man nådde en ny milstolpe med över 1 miljon abonnenter utanför Norden. Goda nyheter men ur investerarna frågar sig oundvikligen varför Storytel fortfarande har fler abonnenter på de små nordiska marknaderna än de har i övriga världen.

Försiktig internationell strategi

Ett svar är att Storytel dragit i bromsen för sin globala tillväxtresa. Nu läggs allt fokus på tio marknader, varav fem är Norden och de övriga är Nederländerna, Turkiet, Polen och Bulgarien. Och så USA med Audiobooks.com där vi bara får veta att det är lönsamt och att man har fokus på att fortsätta vara det. Ingen erövring av Nordamerika så långt ögat når.

Istället talas det om att man fokuserar på marknader där man kan försvara sin position och helst vara marknadsledande även om konkurrensen på merparten av dessa tio kärnmarknader är tuff. Frågan är om USA i nuläget ens kan räknas som en kärnmarknad när audiobooks.com har en helt annan affärsmodell och plattform utan några synergier med övriga Storytelvärlden.

Det har nu gått två år sedan Storytel genomförde sin största affär någonsin och det är fortfarande väldigt oklart vad man vill med det. Audiobooks.com är det nästa domännamnet och samtidigt det sämsta namnet ur ett varumärkesperspektiv. Så varför heter det inte Storytel ännu?

De övriga 15 expansionsmarknaderna där Storytel på ett eller annat sätt satt sin fot har noll prioritet just nu även om det tittas lite på samarbeten med mobiloperatörer och andra lågbudgetsatsningar. En stor del av besparingarna på personal och marknadsföring har skett i dessa länder.

No more Rock Stars at Storytel

Det det kanske är sunt att inte bränna pengar i Asien och Sydamerikan men det framstår som smått obegripligt att Storytel inte längre jobbar aktivt för att bygga en stark position på de största marknaderna i Europa: Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien. Med totalt 265 miljoner invånare.

Larcher berättade att 10 procent av alla nya betalande kunder under 2023 kom genom samarbeten med mobiloperatörer och att denna strategi ska fortsätta.

Den genomsnittliga intäkten per månad och abonnent ökade tack vare justerade (höjda) priser vilket bidragit till en ökad bruttomarginal.

Storytel amorterade 100 Mkr på sitt lån (som är ett minne från köpet av Audiobooks.com) – men betalade också 55,6 (28,8) Mkr i ränta under 2023.

När Larcher skulle sammanfatta rapporten så valde han att lyfta fram ”förbättringar av det operativa och finansiella resultatet”. Bilden av Storytel som förmedlas är ett bolag som ska ha rejäla marginaler. Det talades om ”disciplined cost management” och ett långsiktigt mål på 20 procents EBITDA. Redan 2024 ska Storytel nå en EBITDA-nivå på 12 % medan intäkterna ökar med ”runt 10 %”.

Med andra ord, fler revisorer och färre rockstjärnor.

Uppdatering 16 feb: Dagen efter rapporten steg Storytel på börsen med 6 procent i den inledande handeln på morgonen.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL