Martin Luthers stora katekes

Martin Luthers stora katekes
Författare
Förlag Bokförlaget Robert Larson AB
GenreReligion
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor165
Vikt0
Utgiven1999-08-01
SABCed
ISBN 9789151403267
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Luther själv ansåg att Stora Katekesen är en sammanfattning av den Heliga Skrift. Därför uppmanar han alla, särskilt "kyrkoherdar och predikanter", att dagligen studera katekesen.
Tack vare Martin Krauklis förtjänstfulla arbete finns nu detta grundläggande kristna dokument - som är en bekännelseskrift för Svenska kyrkan - tillgängligt i modern svensk språkdräkt.
I förordet säger Martin Krauklis bland annat:
"Föreliggande nyöversättning vill bidra till att göra den djupa och innerliga andlighet, som finns i Martin Luthers Stora Katekes, tillgänglig för nutidens människor.
Målet har varit att så troget som möjligt återge Luthers tankar, råd och förmaningar på ett för moderna läsare begripligt och inspirerande sätt. Föråldrade uttryck har ändrats varsamt, men Martin Luthers kraftfulla och pregnanta språk lyser ändå klart igenom.
Stora Katekesen är fylld av Luthers mäktiga andliga kraft, hans innerliga tro och ljusa förtröstan. Han skriver enkelt, rakt på sak, utan minsta tvekan och med bergfast trosvisshet ...
Den som vill veta vad luthersk tro och livsstil innebär, finner svaren i denna bok ...
Parallellt med nyöversättningen av Stora Katekesen har jag arbetat med en ny lutherbiografi.
Att på ett vardagsnära sätt få lära känna denne andlige gigant, som satt sin personliga prägel på västerlandets religiösa och kulturella liv under de senaste 470 åren, har varit en oerhört inspirerande uppgift och meningsfull erfarenhet. Boken har titeln Martin Luther - liv och verk."


Martin Krauklis är komminister och teol.kand.