Det omedvetnas arkeologi: om det moderliga

Det omedvetnas arkeologi: om det moderliga
Författare
Förlag Natur & Kultur Digital
GenrePsykologi
FormatEbok (EPUB)
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2010-09-30
ISBN 9789127123175

Många föreställningar har sina rötter i det omedvetna, ett område som alltid både lockat och skrämt oss genom sin obestämbarhet. I det omedvetnas arkeologi har Iréne Matthis samlat fenton essäer, där hon med utgångspunkt i våra föreställningar om det kvinnliga och det moderliga närmar sig det omedvetna. I människans idévärld liksom i de psykoanalytiska teorierna befinner sig nämligen det moderliga på platsen för det bortträngda i det omedvetna. Från denna mörka kontinent verkar det moderliga. Här finns sexualitetens källa och språkets grund. Boken tar också upp relationen mellan fiktion och verklighet, och ger en inblick i en psykoanalytikers arbete med att försöka förstå det som är svårt att benämna men ändå styr våra liv. Iréne Matthis är psykoanalytiker och författare och internationell förankring. Hon har tidigare skrivit flera böcker och även introducerat franks och engelsk psykoanalys för den svenska läsarkretsen.