Nextory styr mot lönsamhet – minskade förlusten 2022

Shadi Bitar, vd och grundare på Nextory. Pressbild.

Nextory ökade omsättningen till 552 (397) Mkr under 2022 och minskade samtidigt förlusten till -135,6 (-153,5) Mkr. Under året skiftade bolaget fokus från tillväxt till lönsamhet och i Norden blev det plusresultat samtidigt som tillväxten var stark i övriga länder.

– Precis som många andra bolag har Nextory ökat sitt fokus på lönsamhet, vilket såklart har viss påverkan på tillväxten. Under 2022 växte vi med cirka 40 procent globalt. Vi kan hittills i år också se en betydande förbättring av lönsamheten jämfört med motsvarande period föregående år. Vi har styrkan i vår affärsmodell och vårt sätt att arbeta. Därför kan vi med ganska hög precision planera vår lönsamhet och tillväxt i närtid, säger Shadi Bitar till Boktugg.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Nextorys bokslut för 2022 är inkommet och det är spännande läsning för bokbranschen. Det blev ännu ett förlustår, den samlade förlusten sedan start är nu nästan 484 Mkr. Men siffrorna pekar ändå åt rätt håll, inte bara omsättningstillväxten.

Omsättningen ökade till 552 (397) Mkr och samtidigt minskade förlusten. På EBIDTA-nivå från -122,7 under 2021 till -38,7 Mkr. På EBIT-nivå var förbättringen av resultatet inte lika stor: -135,6 (-153,5) Mkr.

”2022 var ett år initialt präglat av fortsatt fokus på kraftig tillväxt och expansion, vilket var i linje med Nextorys strategi fram tills dess. Under årets andra hälft har dock styrelse och ledning uppdaterat denna strategi och arbetat mycket med att förstärka fokus på att anpassa verksamheten mer mot lönsamhet. (…) Det arbete som gjorts och görs i bolaget för att öka lönsamheten väntas gradvis börja ge resultat under kommande år”, skriver bolaget i bokslutet.

I bokslutet framgår dessutom omsättningen för sex av Nextorys tio marknader, vilket varken Bookbeat eller Storytel redovisar lika detaljerat. Där framgår att Nextory är lönsamt på nordisk nivå (Sverige, Finland, Danmark och Norge som alla växte). Nextory gick plus redan 2021 på dessa fyra länder men vinsten ökade något från 13,2 till 17,2 Mkr.

– Ja, det stämmer. Nextory har varit lönsamt i det nordiska segmentet sedan 2021. Vi är stolta över att ha byggt upp en organisation och en affärsmodell som gjorde att vi snabbt kunde skifta fokus till ökad lönsamhet i verksamheten under förra året, säger Shadi Bitar, VD och grundare Nextory, till Boktugg.

För övriga marknader ökade försäljningen från 48,2 till 117,2 Mkr medan resultatet blev -68,3 Mkr jämfört med -107,3 Mkr.

Frankrike och Spanien är omsättningsmässigt i nivå med Danmark och Norge – frågan är om de inte passerar storleksmässigt under 2023.

– Vi ser en fortsatt stark global utveckling. Nextory är etablerat på marknader med stor tillväxtpotential – exempelvis Spanien och Frankrike, där bokströmningen precis har börjat ta fart. För varje dag som går hittar allt fler vägen till böckerna genom digital läsning och lyssning, säger Shadi Bitar.

Under april 2023 togs ett nytt konvertibelt lån upp från befintliga aktieägare om totalt 38,9 Mkr, skriver bolaget under punkten Händelser efter balansdagen i bokslutet. Konvertibla lån (som alltså kan omvandlas till aktier) har varit en viktig del av Nextorys finansiering även tidigare. Även om man får betala en marknadsmässig ränta så bör det ge en bättre trygghet än ett banklån.

På tal om banklån refinansierade Nextory under året även upplåningen hos Nordea genom att återbetala en skuld på 107,2 Mkr och samtidigt uppta ny belåning på 100 Mkr från Ark Kapital som specialiserat sig på att låna ut till tillväxtbolag.

Det framgår också att Nextory under året gjort amorteringar och minskat den totala upplåningen från 196,5 till 122,5 Mkr. Det gjordes möjligt bland annat genom den nyemission på drygt 100 Mkr som skedde våren 2022.

Bedömer du att ni behöver tillföra mer kapital i år eller är det enbart vid eventuella förvärv?
– Vår målsättning är att inte behöva tillföra något ytterligare kapital, utan att fortsätta jobba med att kunna bibehålla så hög tillväxt som möjligt under lönsamhet.

Nextory gjorde inga förvärv under 2022, däremot framgår att de förvärv som gjorde 2021 kostade totalt 284 Mkr. I balansräkningen är värdet på dotterbolaget i Spanien nu 105 Mkr och i Frankrike 109 Mkr efter att vissa nedskrivningar gjorts.

Under förra året ökade antalet anställda till 147 (118) där Frankrike stod för den största ökningen.

Är börsplanerna fortsatt lagda på is?
– Vi är sedan tidigare förberedda på en börsnotering om sentimentet i marknaden förändras. För närvarande ligger vårt fokus på att växa med lönsamhet, säger Shadi Bitar.

Till skillnad från sina konkurrenter erbjuder Nextory även digitala magasin för läsning i appen. Något som skulle kunna bli en konkurrenfördel.

– Satsningen på e-magasin har hittills varit framgångsrik och framöver hoppas vi kunna addera fler titlar och förlag på flera marknader. Under sommaren har vi också gjort en kampanj för att fler läsare ska upptäcka att vi erbjuder både böcker och magasin i samma app, säger Shadi Bitar.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Kampen för livet – nu som ljudbok.

En klimatkollaps har drabbat jorden med förödande konsekvenser. Fyra personer får det svåraste av uppdrag, att leda ett projekt som ska rädda mänskligheten från att dö ut.

Gnistrande intelligent om kärlek och vänskap

Irländska Caroline O’Donoghue har jämförts med Sally Rooney och driver prisbelönta podden Sentimental Garbage. Hon skrev Kapitlet Rachel för att muntra upp sig själv under pandemin. Resultatet blev en roman som tagit henne en bra bit på vägen mot litterär stjärnstatus.

Carina Österholm släpper uppföljare till Identiteten

I den spännande romanen Gropen, en fristående uppföljare till Identiteten, återvänder vi till poliskommissarie Lars Jeppson och hans kollegor vid Göteborgspolisen. De konfronteras med en mörk härva av människohandel och mord,