Hoi Publishing redovisade förlust under Q1-2023

📉 Kvartalsrapport. Hoi Publishing AB minskade omsättningen under första kvartalet till 2 462 (2 672) tkr samtidigt som rörelseresultatet sjönk till (-904 ) -1 169 tkr jämfört med 2022. Köpet av danska förlaget Superlux nyligen hoppas Hoi ska bidra till ett bättre resultat och öka årsomsättningen till 17 Mkr. I årets första rapport (Q1-2023) skriver VD Lars Rambe: ”Fokus framöver blir på att säkra intäkter och finansiering som säkerställer den här positiva utvecklingen för förlaget och som bidrar till möjligheterna att genomföra ytterligare förvärv i en tid när konsolideringsbehoven i förlagsbranschen i min uppfattning sällan har varit så uppenbara.”

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL