Fråga Boktugg: Hur ska jag välja ”förlag” för egenutgivning?

Fråga: Jag har skrivit ett manus (autofiktion). De svar som jag har fått från flera förlag kan sammanfattas så här: ”Du är inte en känd person. Att publicera ditt manus är ett kommersiellt riskprojekt.” Hybridförlag är hutlöst dyra. Författarförbundets råd var att eftersom publiceringen av mitt manus ansågs som ett riskprojekt vore det dumt att få det publicerat av ett hybridförlag och ha flera hundra ex av boken utan någon köpare. Därför har jag bestämt mig att trycka ett fåtal exemplar via egen utgivning. Här finns också en uppsjö av ”förlag” som erbjuder tryckningsservice under förutsättning att man levererar ett färdigt manus. Har ni några råd angående valet av självpubliceringsförlag?

Svar: De traditionella förlagen ser självklart att det är enklare att ge ut böcker skrivna av personer som redan är kända eller har en plattform i sociala eller traditionella medier. Kort sagt har de redan en potentiell målgrupp. Däremot är det självklart så att de traditionella förlagen även ger ut böcker av helt okända nya författare, om de finner att berättelsen är tillräckligt stark och de bedömer att det finns en målgrupp som gör att det går att räkna hem investeringen.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Med det sagt finns det böcker som absolut kan vara lönsamma i mindre skala liksom att traditionella förlag också gör missbedömningar. Det är ingen exakt vetenskap utan mer av magkänsla och erfarenhet som styr besluten. Liksom vilka andra manus som konkurrerar just då.

För den författare som ändå ville ge ut sin bok återstår då att vända sig till ett förlag som erbjuder utgivning mot medfinansiering, populärt kallat hybridförlag. Ett seriöst hybridförlag gör samma bedömning som ett traditionellt förlag och tittar på både den litterära kvaliteten och den kommersiella potentialen. Om det sistnämnda inte finns bör de avråda från utgivning hos dem. En bok som säljer i ett par hundra exemplar går helt enkelt inte att räkna hem på ett hybridförlag. Man måste tro att det går att sälja åtminstone 1000+ exemplar. Alternativt att författaren ser andra intäktskällor som syfte med utgivningen: att kunna sälja föreläsningar, att få ut en bok som köps in av bibliotek och trogna läsare för att hålla författarskapet vid liv även om man inte tjänar pengar på bokförsäljningen.

Här är det också på sin plats att varna för företag som utger sig för att vara hybridförlag men som i själva verket erbjuder tjänster för egenutgivare.

Återstår då egenutgivning. Man kan antingen anlita någon som erbjuder tjänster för detta med ett komplett utgivningspaket, Vulkan är störst på den svenska marknaden men det finns många fler. Dessutom kan man göra det i egen regi, starta ett förlag och göra hela eller delar av utgivningsarbetet själv. Anlita formgivare, redaktör, korrekturläsare och andra tjänster som man har nytta av. Allt handlar om vilken ambitionsnivå man har med sin utgivning.

Egenutgivare är ett väldigt vitt begrepp som vi diskuterat tidigare i artikeln Det är skillnad på egenutgivare – här är egenutgivning i fyra nivåer.

Jag tycker att självpubliceringsförlag är fel ordval, det handlar om självpubliceringstjänster. Om du tänker anlita ett av dessa kan ett tips vara att titta på andra böcker som getts ut där, eventuellt kontakta andra författare som gett ut via tjänsten.

Ett vägval är också ifall man ska sätta sitt eget förlagsnamn på boken, äga sitt eget ISBN samt vilken kontroll man vill ha över boken. För att ha fullständig kontroll ska man förstås ha egna avtal med distributör eller trycktjänst (exempelvis Publit). Vilket samtidigt ger mer jobb och kräver lite mer kunskaper.

Ett gott råd är också att granska avtalet du skriver på om du anlitar en självpubliceringstjänst. Dels villkoren för vinstdelning/royalties och vem som äger upplagan respektive kostnaden för att få hem böcker. Men även avtalslängden och vilka möjligheter du har att återta rättigheterna. Om du anlitar en egenutgivartjänst för att ge ut en pappersbok, se till att du inte förhandlar bort rättigheterna för ebok och ljudbok.

Och som alltid: bokutgivning är ett maratonlopp som inte avslutas på utgivningsdagen. Tvärtom är det ofta då det stora jobbet börjar – att hitta läsare (och lyssnare) och sälja in sin bok till dem.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

En balansgång i ondska

Anne Agardhs ”Med slavar i lasten” är en historisk roman baserat på ett verkligt livsöde; en svensk man som var slavhandlare på 1700-talet.

För tjugo år sedan ville Anne Agardh veta mer om sin släkt.

Tre familjers vardagsliv och reflektioner på ett krig i Europa.

Boken ”Utan ord ingen mening” skildrar tre familjers vardagsliv och deras reflektioner på det nya världsläget. Deras frustation riktar sig mot Putin, hur han från ett rikt och i stort sätt relativt gott förhållande med västvärlden raserar Rysslands kommunikation med Europa och USA genom sitt anfallskrig mot Ukraina.