Fråga Boktugg: Kan jag häva ett avtal om utgivning med förlag?

Har du en fråga om bokbranschen? Skriv till tips@boktugg.se så ska vi göra vårt bästa för att besvara den.

Fråga: Jag har blivit antagen av ett förlag. Men nu har vi kommit en bra bit i redigeringsarbetet och plötsligt vill förlaget att jag ska byta kön och ålder på en av mina huvudkaraktärer, vilket skulle förändra hela berättelsen. Jag håller inte med och känner mig överkörd för det blir inte alls den bok jag ville. Jag har skrivit avtal med förlaget om två böcker och jag undrar om det går att häva avtalet?

Sveriges Författarförbund hjälper oss att svara på frågan:

Huvudregeln är att avtalet ska hållas och det kan därför vara svårt att häva det.

Du är upphovsman till ditt verk, vilket innebär att du har ekonomiska och ideella rättigheter till det. Den ekonomiska rätten (2 § URL) innefattar en exklusiv rätt för upphovspersonen att tillgängliggöra, hyra, och sälja verket till allmänheten.

Den ideella rätten (3 § URL) består av dels en respekträtt och en namnangivelserätt. Respekträtten innebär att ingen annan får ändra i verket än upphovsmannen och namnangivelse ger upphovsmannen en rätt att bli namngiven vid varje användande. Den ideella rätten går inte att avtala bort.

Redigeringsarbetet är en väldigt viktig del av utgivningsprocessen. Det ska vara en öppen dialog med författaren och förlaget. Det är dock viktigt att komma ihåg att de förslag som förlaget lägger fram är endast förslag. Förlaget får inte ändra i ditt verk utan tillstånd – det hade kränkt dina ideella rättigheter. Mot bakgrund av att ni har avtalet om ett längre projekt, vore det lämpligt om ni hade kunnat boka in ett möte för att diskutera samarbetet och se hur ni ska gå vidare.

/Ana Rahbari, jurist
Sveriges Författarförbund

info@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL