Fråga Boktugg: Vad gör en sättare?

Har du en fråga om bokbranschen? Skriv till tips@boktugg.se så ska vi göra vårt bästa för att besvara den.

Fråga: Jag undrar över yrkestiteln sättare. Finns det här yrket kvar idag? Vad gör i så fall en sättare på 2010-talet? Att layouta en text är väl inte så svårt, det kan man väl göra själv?

Svar: En sättare är en person som formger inlagan i en bok. Idag kallas yrket också för bokformgivare. Den som formger inlagan kan, men behöver inte vara, samma person som formger omslaget. Sättning görs ibland inhouse av en anställd formgivare eller redaktör, eller av en frilansande bokformgivare.

Att jobbet traditionellt sett kallas för sättare har med yrkets historia att göra. Idag görs all formgivning av böcker digitalt, men förr använde man typer av trä eller bly som monterades manuellt på tryckeriet. Jobbet gick då främst ut på att placera bokstavstyperna i rätt ordning – vilket inte var så enkelt som man kan tro eftersom typerna var spegelvända, och det gällde att stava rätt.

Under 1900-talet slutade man successivt att sätta typer för hand när tryckeri- och sättningskonsten gick igenom en rad tekniska skiften. Idag tankas texten som författaren har skrivit in direkt i ett layoutprogram, vanligen Adobe Indesign. Denna formgivningsprocess kallas ibland för ombrytning.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

En sättares jobb går ut på att formge innehållet i böcker på ett sätt som underlättar läsningen och som följer allmänna typografiska riktlinjer. Hur stor frihet en sättare har varierar från fall till fall, ibland har förlag mallar som ska följas. Exempel på sådant som kan ingå i en sättares uppdrag är att välja teckensnitt (typsnitt) för brödtext och rubriker, anpassa marginaler och radavstånd, montera bilder och andra grafiska element, och arbeta med textflödet för att undvika exempelvis ensamrader.

Efter att en bok är ombruten sker vanligen en korrekturläsning för att se över avstavningar och annat som kan ha uppstått i samband med formgivningen. Det ingår ofta i sättarens jobb att föra in korrekturändringar i inlagan.

Visst är det möjligt att sätta en bok själv, även om man saknar förkunskaper. Indesign är inte omöjligt att lära sig, om man är någorlunda teknisk och envis. Men du bör vara medveten om att en slarvigt formgiven inlaga gör texten mer svårläst och kan ge ett oprofessionellt intryck. Så funderar du på att formge din egen bok är vårt råd är att läsa på ordentligt om typografi och de rekommendationer som finns för hur en bokinlaga bör se ut.

Anna von Friesen

Anna von Friesen

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.

anna.von.friesen@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.