Berättarministeriets författarskola låter ungdomar gå igenom hela utgivningsprocessen

Reza Saleh Foto: Karl Gabor

För åttonde året i rad har tonåringar från socioekonomiskt utsatta områden genomgått en riktig författarprocess i Berättarministeriets författarskola BM debutant. Nu kan man läsa resultatet i antologin I våra röster finns krafter.

I ett mångårigt samarbete med Bonnierförlagen släpper Berättarministeriet i år sin åttonde antologi fylld av 15–18-åringars berättelser om dagens Sverige men också om en formbar framtid. I våra röster finns krafter (som utkommer den 28 maj) innehåller dikter, noveller, intervjuer, debattexter och krönikor framtagna av den aktuella skrivargruppen på Berättarministeriets författarskola BM debutant. Inför detta åttonde släpp har man för första gången valt att komplettera texterna med foton framtagna av fotograferna Linda Forsell och Axel Öberg.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

BM debutant kom till för de ungdomar som ville fördjupa sig lite extra i det skrivna ordet och berättandet:

— Vi uppfann vår författarskola för att skapa en plattform där unga som är intresserade av språk kan uttrycka sig, säger Reza Saleh, strategisk ledare för program och utbildning på Berättarministeriet. Tillsammans med Bonnier som varit vår programpartner sedan starten, ville vi göra något för ungdomarna som är på riktigt och där de får gå igenom hela författarprocessen. Ett tiotal antas till skolan för varje ny kull. Direkt när de börjar får de en redaktör som de sedan samarbetar med genom skrivande, bearbetning och omarbetning fram tills att boken trycks och kommer ut i bokhandeln. Det är jättehäftigt och jag vet att många av deltagarna uppskattar att bli tagna på allvar och få göra sin röst hörd enormt mycket.

Berättarministeriet verkar för att barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden i Storstockholm och Göteborg ska uppmuntras till att läsa, skriva och berätta. Fyra utbildningscenter finns fördelat på de bägge städerna: tre i Stockholm och ett i Göteborg. I respektive upptagningsområde finns sedan ett 40-tal skolor och varje dag kommer en ny skolklass i årskurs 2-5 till centret för att få stöd i språkutvecklingen.

— Vi vet att det finns extra mycket utmaningar inom språkundervisning och att de elever som går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet oftare har föräldrar med lägre utbildningsbakgrund, säger Reza. Vi jobbar nära lärarna i klasserna för att kunna utveckla läromedlen så att de täcker elevernas behov. Vår idé är att barnen ska tycka det är så roligt att de inte ens tänker på att det handlar om att de ska lära sig saker och vi arbetar mycket med storytelling, kreativitet, interaktivitet och att skapa lärandeupplevelser bortom skolboken.

Berättarministeriet är en politiskt och religiöst obunden stiftelse med sammanlagt 18 anställda på kansliet och ute i verksamheten. På varje utbildningscenter jobbar två anställda men grundpelarna i arbetet är de omkring 350 aktiva volontärer som finns i de olika områdena för att stötta och uppmuntra barnen i sin språkutveckling.

—Vår organisation bygger på privat och offentlig finansiering men till stor del på de ideella krafter som vill vara med, säger Reza. Deras arbete är helt ovärderligt, det betyder mycket för barnen att ha vuxna runt sig som inte är lärare eller föräldrar. Många av volontärerna kommer dessutom från andra områden och det skapar en god rörelse i samhället och minskar mycket av den områdessegregation som vi ser idag. Hittills har vi nått över 50 000 barn och det är jättekul. Men det viktigaste för oss är inte att få med så många som möjligt utan att de klasser vi jobbar med ska känna att de har ett bra stöd i språkutvecklingen.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Sarah Perfekt

Sarah Perfekt

Sarah Perfekt är frilansande fotograf sedan 2010 men är också verksam som skribent. Hon har sin bas på den skånska landsbygden.

sarah@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

En balansgång i ondska

Anne Agardhs ”Med slavar i lasten” är en historisk roman baserat på ett verkligt livsöde; en svensk man som var slavhandlare på 1700-talet.

För tjugo år sedan ville Anne Agardh veta mer om sin släkt.

Ola Nilsson släpper novellsamling

Regelriket är ett porträtt av sonen och den förlorade modern, men också en samling berättelser om livets förutsättningar och bristningsgränser, om konst, trasig kärlek och mänskliga relationer i blixtbelysning.

Adoptionsdrama i inbördeskrigets skugga

En utplånad bondby på Sri Lanka och två överlevande systrar som inte känner varandras existens tar oss in i ett virrvarr av händelser och en hel palett av människoöden både på den mytomspunna ön samt i Sverige och Frankrike.