Skänka eller slänga böcker – så här tas begagnad litteratur om hand

Anna Waldon, butikschef Erikshjälpen Centrum, Lund Foto: Privat

Ända fram till återvinningcentralernas port arbetar organisationer och företag för att rädda böcker från att förvandlas till kartong eller fjärrvärme. En del hamnar obönhörligen på tippen men många får också en ny ägare.
För ett par veckor sedan skrev Dagens Nyheter en artikel om att allt fler böcker slängs. Mängden litteratur som lämnas in på större välgörenhetsorganisationer som Myrorna och Stadsmissionen, blir enligt artikeln allt fler och är nu så många att man inte klarar av att härbärgera böckerna utan kastar en utsorterad del.

Förstörelse av litteratur har något obehagligt synonymt med kulturell hädelse över sig – inte bara rent materiellt utan också symboliskt. Att på ett eller annat vis radera ett verk dödar inte bara berättelsen och dess forum utan naggar också respekten för författarens kanter.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

På Landskrona Svalövs Renhållnings AB gör man vad man kan för att in i det sista rädda böckerna från att förvandlas till pappersmassa eller fjärrvärme.

– Vi vill givetvis helst inte att de kommer in till oss alls utan att de går vidare till second hand, säger LSR:s vd Jonny Meerwald. För de böcker som når hit finns ett återbruk vid återvinningscentralerna i både Landskrona och Svalöv. Landskrona samarbetar dessutom med olika idrottsföreningar som har en lokal i centrum där saker som folk vill skänka och inte slänga säljs.

Trots insatserna kommer en del av böckerna som gått till second hand tillbaka till tippen igen. De böcker som ändå går sitt öde till mötes där delas upp i inbundet och pocket. Pocketböckerna sorteras tillsammans med tidningar och papper medan de inbundna med hård pärm enligt Jonny ska sorteras som hushållsavfall.

– Återvinningen av böckerna med hård pärm är svår och därför går de till energiåtervinning och bränns, berättar Jonny. Energin omvandlas sedan till värme och elektricitet åt boende i Malmö stad. Men det är inte helt lätt att säga exakt hur många böcker som kastas i dessa kommuner eftersom vi inte väger materialet var för sig.

Jonny kan – glädjande nog – konstatera att det skulle ta alldeles för lång tid att fylla en container med enbart kasserade böcker för att det ska vara någon idé att skilja ut dem från andra sopor. Visserligen är kommunerna som LSR verkar i relativt små, men den kontentan kan vara ett tecken på att många böcker kanske finner en ny ägare i en allmän tvättstuga eller förvandlas till inredningsdetalj på något café istället för att kastas bort.

Jonny Meerwald, VD LSR Foto: Privat
Jonny Meerwald, VD LSR
Foto: Privat

Nordvästra Skånes renhållnings AB, NSR, täcker av ett större antal hushåll än LSR men proceduren för hanteringen av böcker som hamnar i soporna är i princip den samma.

– Vi sköter insamlingen av det som ska slängas och pocketböcker går under tidningar, berättar Pernilla Ringström, kommunikationsansvarig på NSR.

För den som vill göra en insats för miljön ska innehållet i böcker med hård pärm rivas ut och kastas med tidningarna och pärmarna gå med restavfall. Men böckerna har en chans att räddas på återbruket utanför NSR’s återvinningscentral. Där lämnas allt som kan användas igen in och hämtas upp av bland annat Myrorna och Activa som har en second hand butik i Åstorp.

De böcker som Myrorna samlar in går till någon av deras stora sorteringscentraler i Stockholm, Göteborg, Norrköping eller Karlstad. Av dessa slängs sedan 65% av böckerna igen enligt Myrornas kommunikationschef Lotta Kökertiz och blir då till kartong i Tyskland.

Erikshjälpen Second Hand Lund City i Lund simmar mot strömmen av ett för stort bokflöde i second hand-världen. De har satsat på att bygga ut sin bokavdelning och göra den till en kundvänlig plats. Resultatet har blivit att man säljer mellan 300 och 400 böcker om dagen och därmed matchar antalet böcker man får in. Svinnet är obefintligt och det enda som sorteras ut är det som är i så dåligt skick att det är osäljbart.

– Vi vill ha en välsorterad bokavdelning som tillgodoser kundernas behov, säger butikschef Anna Waldon. Vår bokavdelning är populär med många återkommande kunder och mängden böcker som vi säljer har under de fem år jag varit här ökat.

Anna har också hört talas om att många second hand affärer har svårt för att bli av med sina böcker men menar att detta till viss del kan botas genom att skapa ett gott klimat i butiken:

– Vi jobbar mycket med miljön och vill skapa en butik som säljer, säger hon. Här går allt från 1930-talets kokböcker till nya deckare. Bokgruppen hos oss är dedikerade i sitt arbete och allt som kommer in i tillräckligt gott skick försöker de ta till vara på. Genom att jämföra priser på nätet underlättar det jobbet med att få en bra prissättning för kunderna.

Med rätt inställning och viss uppfinningsrikedom verkar de begagnade böckernas fortlevnad om än inte helt räddad så inte omöjlig – trots att en hel del slängs arbetar samtliga instanser för att ge böckerna en chans in i det sista.

LÄS ÄVEN: Antikvariaten specialiserar sig och säljer via nätet

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Sarah Perfekt

Sarah Perfekt

Sarah Perfekt är frilansande fotograf sedan 2010 men är också verksam som skribent. Hon har sin bas på den skånska landsbygden.

sarah@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Kampen för livet – nu som ljudbok.

En klimatkollaps har drabbat jorden med förödande konsekvenser. Fyra personer får det svåraste av uppdrag, att leda ett projekt som ska rädda mänskligheten från att dö ut.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.