Sex av tio bibliotekarier överväger att byta jobb – ny rapport från DIK

En ny rapport från fackförbundet DIK visar att biblioteken brottas med resursbrist och otillbörlig påverkan, samtidigt som social oro, våld och skadegörelse är utbrett. Bristerna i arbetsmiljön gör att sex av tio bibliotekarier överväger att byta jobb, i många fall till ett helt annat yrke. Om utvecklingen inte vänds riskerar biblioteken ett stort kompetenstapp.

Rapporten ”Som om vi ska bära hela samhället” visar att biblioteken får ta konsekvenserna av bristande välfärd och ökat utanförskap. När samhällsservice skärs ned blir folkbiblioteket ett av samhällets sista öppna rum som får hantera alltifrån hemlöshet och segregation till ett växande digitalt utanförskap. Förväntningarna på vad biblioteken ska göra blir större, samtidigt som de får allt mindre resurser. Hälften av folkbibliotekarierna anser att det över tid har blivit svårare att klara av arbetet, och många överväger att lämna yrket.

– Att sex av tio bibliotekarier funderar på att byta jobb är alarmerande. Det är redan brist på bibliotekarier och vi närmar oss en kritisk gräns där kvalitativ biblioteksverksamhet för alla inte längre kommer vara möjlig. Biblioteken och den omgivande samhällsservicen måste stärkas med mer resurser, säger Anna Troberg, förbundsordförande i DIK .

Rapporten visar även att bibliotekarierna utsätts för påtryckningar. 28 procent av folkbibliotekarierna har under de senaste två åren upplevt att politiker eller allmänhet försöker påverka bibliotekets bestånd eller verksamhet. I många fall har biblioteket justerat sig i linje med påtryckningarna.

– Att ta bort en kontroversiell bok eller ställa in ett omdebatterat arrangemang kan vara en förståelig åtgärd för att värna om anställdas och besökares säkerhet. Men på lång sikt får påtryckningar med efterföljande självcensur av arrangemang, samtal eller böcker stora konsekvenser för det öppna demokratiska samhället, säger Anna Troberg, förbundsordförande i DIK .

Några resultat i korthet

  • Under de senaste två åren har 94 procent av folkbibliotekarierna upplevt social oro, 81 procent har varit med om skadegörelse och 56 procent har upplevt våldsamma situationer. Men bara hälften av bibliotekarierna har fått tillräckligt stöd och utbildning för att hantera svåra situationer.
  • 48 procent av folkbibliotekarierna arbetar ibland ensamma ute i biblioteket. Men bara var tredje folkbibliotek har särskilda rutiner för ensamarbete.
  • 28 procent av folkbibliotekarierna har under de senaste två åren upplevt att politiker eller allmänhet försöker påverka bibliotekets bestånd eller verksamhet. Av dem svarar 18 procent att biblioteket justerade sig i linje med påtryckningarna.
  • 29 procent av bibliotekarierna upplever att de inte har tillräckligt med tid och resurser för att klara sitt arbete, och nästan hälften anser att det har blivit svårare över tid.
  • 59 procent av folkbibliotekarierna har under de senaste två åren bytt eller funderat på att byta jobb på grund av arbetsmiljön. Av dem har 35 procent övervägt att byta till ett helt annat yrke.

Om rapporten:
Rapporten ”Som om vi ska bära hela samhället” (2023) bygger på en enkät till DIK:s medlemmar inom biblioteksområdet. Enkäten var öppen 24 april–16 maj 2023 och 1 891 personer svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent. Frågorna handlade om arbetsmiljön under de senaste två åren (april 2021 till april 2023).

Pressrelease

Pressrelease

Vi publicerar utvalda pressreleaser för att kunna länka till dem i våra nyhetsbrev och notiser. Förlag och andra i bokbranschen är välkomna att skicka sina pressreleaser till tips@boktugg.se Kanske publicerar vi releasen, kanske gör vi en egen nyhet på den. Vi läser i alla fall alla inkomna nyhetstips även om vi inte kan svara på alla mejl.

tips@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Gnistrande intelligent om kärlek och vänskap

Irländska Caroline O’Donoghue har jämförts med Sally Rooney och driver prisbelönta podden Sentimental Garbage. Hon skrev Kapitlet Rachel för att muntra upp sig själv under pandemin. Resultatet blev en roman som tagit henne en bra bit på vägen mot litterär stjärnstatus.

En balansgång i ondska

Anne Agardhs ”Med slavar i lasten” är en historisk roman baserat på ett verkligt livsöde; en svensk man som var slavhandlare på 1700-talet.

För tjugo år sedan ville Anne Agardh veta mer om sin släkt.

Tre familjers vardagsliv och reflektioner på ett krig i Europa.

Boken ”Utan ord ingen mening” skildrar tre familjers vardagsliv och deras reflektioner på det nya världsläget. Deras frustation riktar sig mot Putin, hur han från ett rikt och i stort sätt relativt gott förhållande med västvärlden raserar Rysslands kommunikation med Europa och USA genom sitt anfallskrig mot Ukraina.