Förlagssystem vänder till vinst – ökar på grossistverksamhet och andra varor

📦 Distributörslyft. Förlagssystem har lyckats vända förlusttrenden och redovisar nu ett positivt resultat (+8 Mkr) för verksamhetsåret som avslutades sista april 2023, skriver SvB. Detta efter tre år med totala förluster på drygt 42 Mkr. Enligt VD Harold Op Het Veld har de utökat verksamheten utanför bokbranschen, som nu står för cirka 15% av omsättningen. Grossistverksamheten, inklusive försäljningen av engelska originalböcker (som utgör hälften av grossistverksamheten), har ökat med över 70%. Omsättningen per 2023-04 framgår inte, men året innan landade försäljningen på 314 Mkr.

redaktion@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.