Förlagssystem tar över inköp av importböcker åt Akademibokhandeln

Harold Op het Veld, VD för Förlagssystem.

Akademibokhandeln väljer att låta Förlagssystem sköta inköpen av engelsk litteratur genom ett nytt samarbete. Sortimentsurvalet kommer dock fortfarande bokhandeln att stå för.

– Förväntningarna på detta samarbete är höga och vi ser goda möjligheter till kortare ledtider, mindre butiksadministration och mer hållbara transporter, säger Anna Austin, Kategorichef Böcker på Bokusgruppen, i ett pressmeddelande.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Idag sker inköpen direkt mot de engelska förlagen och Akademibokhandeln står för logistik och sortering till respektive butik. I det nya samarbetet kommer inköpen göras via Förlagssystem och det engelska sortimentet levereras prismärkt tillsammans med övriga beställningar till butik.

– Vi på Förlagssystem är såklart mycket stolta över att få förtroendet av Akademibokhandeln att ta ansvar för deras importsortiment. Detta stärker vår marknadsposition, samtidigt som vi kan erbjuda Akademibokhandeln en effektiv lösning för inköp av importböcker, säger Harold Op het Veld, VD på Förlagssystem.

Kurslitteratur i steg 2

Samarbetet startar under hösten och målsättningen är att i steg ett ta hand om det sortiment som finns tillgängligt i alla butiker medan specialsortiment och kurslitteratur ligger utanför den första etappen.

– Vi utvärderar och utvecklar samarbetet över tid, säger Anna Austin.

I och med samarbetet kommer Förlagssystem att ta över ansvaret för inköp från de utländska förlagen och lagerhålla dessa titlar. Akademibokhandeln står även framöver för sortimentsurval, medan Förlagssystem tar hand om orderkommunikation gentemot förlagen samt all logistik från England och USA till Falun.

Förlagssystem säljer redan idag engelska böcker till de flesta av Sveriges bokhandlare och nätbokhandeln. Frågan är hur detta kommer att påverkas av det nya samarbetet?

– Det är en väsentlig del av vår verksamhet som har utvecklats mycket bra de senaste åren. Samarbetet kommer ha positiva effekter för övriga kunder vad gäller tillgänglighet, då vi kan lagerhålla en större volym och därigenom erbjuda snabba, effektiva och hållbara leveranser, säger Harold Op het Veld, VD för Förlagssystem, till Boktugg.

Utbudet av engelska titlar är ju (nästan) oändligt, hur många titlar lagerhåller ni idag och hur många handlar det om i det nya samarbetet?
– Vår nuvarande sortimentsbredd, där vi lagerhåller ca 4 800 titlar redan idag täcker in Akademibokhandelns behov.

Förlagssystem ser positivt på framtiden

Förlagssystem avslutade sitt verksamhetsår sista april. Det senaste bokslutet är inte offentligt ännu, men föregående år (2020-04) var tufft då omsättningen minskade till 255 (265) Mkr och framför allt sjönk resultatet och vinsten på 8 Mkr (2019) vändes till en förlust på -28 Mkr.

Var det en effekt av minskad försäljning i butik eller något annat?
– Förlagssystem implementerade ett nytt lagerhanteringssystem som innebar flera utmaningar, som ofta är fallet med detta … Sammantaget innebar det en kraftigt sjunkande effektivitet. För att undvika problem för våra kunder infördes skift samt ny personal togs in. Vi lyckades därmed bibehålla god servicenivå till våra kunder men till en hög kostnad. I tillägg till detta påverkades vårt resultat även negativt av coronapandemin samt extraordinära kostnader relaterade till VD-byte i mars 2020, säger Harold Op het Veld.

Det senaste bokslutet är inte inkommet ännu, hur har det gått? 
– Bokslutet blir publikt inom kort. Vi har genomfört stora förändringar under förra året och förbättrat både omsättning och produktivitet, och vi har en stabil lagerdrift med lagersystemet. Det blev en avsevärd förbättring mot året innan och vi följer den plan vi har avseende att skapa stabil lönsamhet för bolaget, säger Harold Op het Veld och fortsätter:

– Vi har dessutom ett växande antal kunder från andra branscher än bokbranschen, under vårt varumärke Proflog, så vi har en positiv resultatutveckling för verksamheten, även med något sjunkande volymer inom bokdistributionen. Förlagssystem fortsätter vara en central spelare i bokbranschen.

Trots digitalisering utgörs en stor del av bokförsäljningen fortfarande av pappersböcker – även när det gäller engelska böcker.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Från dataspel till världar i bokform

Stefan Gadnell – Skaparen av 90-talets spelsuccé och Akvarellkonstnär

Stefan Gadnell, känd som skaparen av det svenska succéspelet BackPacker från 90-talet, är idag en framstående akvarellmålare och författare.

En balansgång i ondska

Anne Agardhs ”Med slavar i lasten” är en historisk roman baserat på ett verkligt livsöde; en svensk man som var slavhandlare på 1700-talet.

För tjugo år sedan ville Anne Agardh veta mer om sin släkt.