Minskat klimatavtryck för Adlibris – en bok ger 1,37 kg CO2e-utsläpp

Att köpa en bok från Adlibris genererar i snitt en klimatpåverkan om 1,37 kg CO2e-utsläpp, vilket är ungefär lika mycket som en liter mjölk. Den största miljöpåverkan uppkommer vid själva produktionen av böckerna följt av transport från leverantör till Adlibris lager. Foto: iStock.

Adlibris klimatpåverkan för 2022 visar en total minskning med 14 procent, vilket är en god bit på väg mot målet att halvera företagets klimatpåverkan till 2030. Minskade utsläpp från transporter och en något minskad efterfrågan på böcker som köps in från USA ligger bakom, enligt företaget.  

– Vi har gjort flera förändringar kopplat till frakt, både för leveranser in till vårt lager och ut till kund. Vi jobbar stenhårt med vilka fraktalternativ vi lyfter fram i kassan och de förändringar vi har gjort under 2022 har gett resultat, säger Linnéa Hård af Segerstad, hållbarhetsansvarig på Adlibris, i ett pressmeddelande.  

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Adlibris gick nyligen över till att kommunicera vilka fraktalternativ som är fossilfria enligt Svensk Handels branschdefinition. Därmed hoppas man kunna vägleda konsumenten att göra aktiva och hållbara val.  

Totalt minskar klimatpåverkan från transport under 2022 med 23 procent, tack vare något minskad efterfrågan på böcker som köps in från USA och därmed minskad flygfrakt, samt att transportbolagen minskat sina utsläpp generellt.

Det har även skett ett något minskat avtryck från digital marknadsföring. I dagsläget ger digital annonsering ett negativt klimatavtryck, eftersom omställningen till förnybar el till servrar inte är i mål hos leverantörerna. 

Att köpa en bok från Adlibris genererar i snitt en klimatpåverkan om 1,37 kg CO2e-utsläpp, vilket är ungefär lika mycket som en liter mjölk. Den största miljöpåverkan uppkommer vid själva produktionen av böckerna följt av transport från leverantör till Adlibris lager.  

– Att läsa en bok är ett nöje som har relativt låg klimatpåverkan jämfört med andra aktiviteter eller produkter. Men vi vill att fler ska läsa mer, och därför är vi fast beslutna att minska klimatpåverkan i alla delar av värdekedjan och nå vårt mål om att halvera Adlibris klimatpåverkan till 2030, jämfört med 2020, fortsätter Linnéa. 

Fakta om Adlibris klimatarbete

Adlibris mäter sedan 2020 årligen klimatpåverkan (Scope 1, 2 & 3) enligt standarden GHG-protokollet för att följa upp utvecklingen över tid. Beräkningen omfattar Adlibris, Campusbokhandlen & Odla.nu och görs via South Pole.

Läs mer om Adlibris klimatarbete här: https://www.adlibris.com/sv/om-adlibris/adlibris-klimatarbete  

Adlibris är även aktiva medlemmar i Bokbranschens klimatinitiativ som ska stödja den svenska bokbranschen i arbetet med att minska sin klimatpåverkan. Samarbetet sker över hela kedjan – förlag, bokhandel, e-handel och strömningstjänster – för att tillsammans som bransch både kartlägga våra utsläpp och sätta gemensamma mål på såväl kort som lång sikt. 

Jobbar du i bokbranschen? Läs Analysbrevet och prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Från dataspel till världar i bokform

Stefan Gadnell – Skaparen av 90-talets spelsuccé och Akvarellkonstnär

Stefan Gadnell, känd som skaparen av det svenska succéspelet BackPacker från 90-talet, är idag en framstående akvarellmålare och författare.

Adoptionsdrama i inbördeskrigets skugga

En utplånad bondby på Sri Lanka och två överlevande systrar som inte känner varandras existens tar oss in i ett virrvarr av händelser och en hel palett av människoöden både på den mytomspunna ön samt i Sverige och Frankrike.

Kampen för livet – nu som ljudbok.

En klimatkollaps har drabbat jorden med förödande konsekvenser. Fyra personer får det svåraste av uppdrag, att leda ett projekt som ska rädda mänskligheten från att dö ut.