Analys Bokusgruppen Q1-2023: Ökad digital och minskad fysisk bokförsäljning

Försäljningen i butik är inte riktigt tillbaka på nivån före pandemin men trenden är fortsatt att nätbokhandel tappar till butik. Grafik från Bokusgruppen presentation av Q1-2023.

Bokusgruppen släppte idag kvartalsrapporten för Q1-2023. Den visar ökad omsättning tack vare digitala böcker och övriga varor. Den fysiska bokförsäljningen minskade något – trots prishöjningar.

”Bokusgruppen inledde året med ökad omsättning och en framgångsrik bokrea. Parallellt med detta fortsatte arbetet med att anpassa priserna ut mot kund för att kompensera för kostnadsökningar. Detta resulterade i stärkta bruttomarginaler och ökad bruttovinst. I tillägg har fokus legat på kostnadsåtstramning. Dessa insatser har lett till ett historiskt starkt resultat för ett första kvartal”, skriver Maria Edsman, VD för Bokusgruppen, i samband med rapporten.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Vi kan börja med siffrorna för Kvartalet januari – mars 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 1,4 % och uppgick till 446,9 (440,8) MSEK
  • Bruttomarginalen ökade till 38,4 (36,4) %
  • EBITA ökade till 4,1 (-0,4) MSEK
  • EBITA exkl. jämförelsestörande poster förbättrades med 6,3 MSEK till 4,1 (-2,2) MSEK
  • Periodens resultat förbättrades med 1,8 MSEK till -8,8 (-10,6) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning förbättrades till -0,55 (-0,65) SEK

Ökade kostnader ger sparkrav

Mycket handlar för Bokusgruppen om att spara för att motverka ökade kostnader. De flesta hyresavtal innehåller en indexökning och där har hyresvärdar krävt 10 procent med tanke på räntor och inflation. Maria Edsman berättade i ett samtal med analytiker och media att man kontaktat alla hyresvärdar för att få dem att sänka detta krav och fått gehör i vissa fall men inte hos alla.

”Bokusgruppen är ett snabbfotat företag med en organisation som har förmåga att snabbt ställa om i tuffare tider. Tack vare detta lyckades vi nästan fullt ut parera inflationsdrivna kostnader som bland annat hyres- och elkostnader”, skriver Edsman i rapporten och fortsätter:

”Under kvartalet genomfördes också den tidigare aviserade omorganisationen. Det ledde till en reduktion av tio tjänster på våra kontor. En nedtrimmad organisation tvingar oss att bli än mer effektiva framöver. Effekten av neddragningen kommer att synas i resultatet från och med andra kvartalet i år.”

Även framöver kommer Bokusgruppen att behöva hålla ett vakande öga på olika omvärldsfaktorer.

”Osäkerheten om kundernas köpkraft fortfarande stor. Fler räntehöjningar är att vänta och fasta lån som omvandlas till rörliga på betydligt högre nivåer kommer att sätta ytterligare press på våra kunders ekonomi. Samtidigt är högre kostnadsnivåer för oss som företag ett faktum, med indexhöjda hyror samt en avtalsrörelse som beräknas ge oss en ökad lönekostnad på 4 procent 2023. Tyvärr ser vi heller ingen avmattning på kriget i Ukraina som fortsätter med all den förödelse och osäkerhet som följer i dess spår.”

Fysisk bokförsäljning minskade

Låt oss då gräva lite i siffrorna, framför allt ur ett bokbranschperspektiv. Bokus fortsatte alltså tappa försäljning när det gäller fysiska böcker. En del är förstås förskjutning tillbaka till fysiska butiker men Edsman nämnde även en minskande försäljning till priskänsliga studenter som kanske väljer begagnad kurslitteratur. Här kan det vara värt att hålla ett öga på utvecklingen mot digital kurslitteratur som i USA inneburit kraftigt minskad försäljning av kurslitteratur i pappersformat.

I rapporten framgår även fördelningen mellan fysiska och digitala böcker i de olika kanalerna. Nätbokhandeln Bokus tappade från 166,6 Mkr till 150,4 Mkr under kvartalet trots en lyckad rea – och höjda fpriser på många nyheter. För butikerna (de helägda) ökade istället försäljningen av pappersböcker från 142,9 Mkr till 155,3 Mkr.

Dessutom ökade försäljningen via Akademibokhandelns nätbokhandel från 21,8 till 23,4 Mkr.

Men när man summerar allt så landar det ändå i en minskad fysisk bokförsäljning från 331,4 till 329,1 Mkr. Tillväxten finns istället på övrigt sortiment som går från 78,6 till 85,0 Mkr.

Utvecklingen är därmed tveeggad. Förlagen kan konstatera att den fysiska bokförsäljningen sjunker, medan butikerna kan konstatera att försäljningen av andra varor (med bättre marginal) ökar. Därmed bättre marginaler vilket trots allt är vad som krävs för att överleva exempelvis högre hyror.

Kundernas reaktion på prishöjningar

Hur har då prishöjningarna tagits emot av kunderna?

– Relativt väl. Vi ser en något fallande volym liksom att kunderna tenderar att välja produkter i de lägre prissegmenten som exempelvis pocket. Men totalt sett fungerar det väl med de prishöjningar vi gjort, sa Maria Edsman vid analytikerträffen.

För Bokusgruppen var kanske utvecklingen på digitala böcker mest glädjande. Ökningen på 15,8 % är bättre än för branschen som helhet (+6,1 % för streamingtjänster enligt Bokförsäljningsstatistiken för Q1-2023) men i reala tal fortfarande lite då den gick från 10,1 till 11,7 Mkr. Har Bokus Play fått upp farten?

Investeringar i både fysiska och online-butiker

Lite oroväckande är då att nätbokhandeln minskar. Där sker just nu investeringar i Bokusgruppens nya e-handelssystem.

”Det kommer ge våra kunder en bättre köpupplevelse och effektivisera vårt eget arbete. Transformationen är fundamental för vår fortsatta konkurrenskraft. Investeringsnivån i kvartalet låg aningen högre än föregående år men för helåret beräknas en något minskad investeringsnivå”, skriver Edsman och fortsätter på temat investeringar:

”Också arbetet med automationslösningarna inom ramen för vår nya logistik har fortsatt under årets första månader. Vi förväntar oss att detta kommer att stå klart runt halvårsskiftet. Automationslösningarna kommer att effektivisera vår interna hantering och på sikt förbättra ledtider ut mot kund. De kommer också ha en positiv effekt på vårt hållbarhetsmål genom resurssnålare förpackningslösningar.”

Man satsar även på uppgraderingar av butikerna. Under första kvartalet har man byggt om och slagit upp portarna till en modernare butik på Frölunda Torg.

”Butiken är en av våra större butiker i Göteborgsområdet. Våra kunder kan nu erbjudas en optimal köpupplevelse genom mixen av kunnig personal i butik och de digitala möjligheter som gör kundresan både enkel och anpassad till varje kunds önskemål”, skriver Edsman i rapporten.

Värt att notera är att siffrorna för bokförsäljning ovan endast omfattar de 70 centralägda butikerna och inte franchisebutikerna.

Analys av kvartalsrapporten

Analys: Priserna på böcker fortsätter öka och frågan är var smärtgränsen går? Centrala företrädare försvarar den nuvarande modellen för den årliga Bokrean som onekligen driver besökare till butik. Men den har en baksida. Vi känner alla några flitiga bokläsare som nu lärt sig att det är ingen idé att köpa nya böcker till fullpris eftersom man kan köpa dem för en tredjedel av priset bara man väntar 4-12 månader.

Gynnar det verkligen bokförsäljningen och marginalerna att kunderna vet att de alltid kan hitta i stort sett alla det senaste årets bästsäljare på rean varje år? Även om försäljningen och dagskassorna (numera främst digitala) boostas under två intensiva veckor. Hade mars och april månader varit lika döda utan rean?

Det finns naturligtvis en kundgrupp som är fullständigt okänsliga för prisnivån på böcker eftersom böcker, i jämförelse med många andra varor, fortfarande är väldigt prisvärd underhållning och kunskapskällor.

Av Bokusgruppens totala bokförsäljning under Q1-2023 var endast 3,4 procent digital. Det är visserligen 0,4 procentenheter mer än Q1-2022 (3,0 %). Men fortfarande en liten andel. Nu vet vi inte hur stor del Bokus Play har jämfört med styckförsäljning av Epub och MP3 för nedladdning, men Bokus Plays marknadsandel är alltså under 3 %.

Nyfiken på nya boksläpp? Kolla in aktuella nya böcker!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Kampen för livet – nu som ljudbok.

En klimatkollaps har drabbat jorden med förödande konsekvenser. Fyra personer får det svåraste av uppdrag, att leda ett projekt som ska rädda mänskligheten från att dö ut.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.