Bokförsäljningen i Sverige ökade Q1-2023 – men hur mycket är höjda priser?

Bokförsäljningen per försäljningskanal under första kvartalet 2023. Foto: iStock. Graf: Förläggareföreningen. Montage: Boktugg.

Bokförsäljningen under första kvartalet 2023 ökade svagt med 0,3 procent. Prenumerationstjänster och fysisk bokhandel gick fram. Men med tanke på prishöjningarna sjönk troligen försäljningen av pappersböcker.

Idag släpptes Bokförsäljningsstatistiken för Q1-2023. Förläggareföreningen konstaterar att den totala bokförsäljningen uppgick till 1,24 miljarder kronor, en ökning med 0,3 procent eller 3,3 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Dessutom att det var den näst högsta försäljningen för ett första kvartal under de senaste sex åren.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Räknat i kronor …
… ökade Digitala abonnemangstjänster mest, med 20,9 Mkr eller 6,1 procent.
… ökadeFysisk bokhandel med 17,2 Mkr eller 7,3 procent.
… minskade Internetbokhandel/bokklubbar minskade med 33,5 Mkr eller 5,6 procent
… minskade Dagligvaruhandel med 1,3 Mkr eller 2,0 procent.

Här finns det dock anledning att direkt påpeka att inflationen under kvartalet låg på runt 10 procent och även om priset på böcker inte höjts riktigt så mycket har vi redan konstaterat att 300-kronorsromaner är en del av 2023. Med andra ord – när det gäller fysiska böcker så sjönk försäljningen räknat i antalet exemplar sannolikt. I kvartalsrapporten redovisas nämligen inte antalet exemplar utan bara försäljningskronor.

Fördelat på marknadsandelar ….
…. var Internetbokhandel/bokklubbar den största försäljningskanalen med en marknadsandel på 45,1 procent, vilket var 2,8 procentenheter mindre än 2022.
… var Digitala abonnemangstjänster näst störst med 29,3 procent, en ökning med 1,6 procentenheter.
… nådde Fysisk bokhandel 20,2 procent, en ökning med 1,3 procentenheter.
…. minskade Dagligvaruhandel sin andel med 0,2 procentandelar och stod för 5,3 procent av marknaden.

Här kan det vara på sin plats att sätta utvecklingen i ett perspektiv. Rapporten visar fem års utveckling där man kan se hur prenumerationstjänsterna växt från 13,4 % (Q1-2018) till 29,3 % (Q1-2023) samtidigt som fysik bokhandel sjunkit från 27,4 % till 20,2 % och detaljhandel från 7,9 % till 5,3 %.

Prenumerationstjänsterna har ökat på de övriga försäljningskanalernas bekostnad de senaste fem åren. Grafik: Förläggareföreningen.

Rapporten konstaterar även att bokförsäljningen som helhet nådde rekordnivåer under Coronapandemin. Internetbokhandel/bokklubbar visade stark tillväxt under 2020 och 2021 medan Fysisk bokhandel påverkades negativt. Efter att de sista restriktionerna försvann i februari 2022 gick en del av pandemieffekterna tillbaka, och den utvecklingen fortsatte även under detta första kvartal.

Försäljningen i tkr per kanal Q1-2018-2023.

Under kvartalet minskade försäljningen av svenska tryckta böcker med 4,1 %, vilket motsvarade 30 Mkr. Inbundet minskade med 6,1 % och av Övriga tryckta böcker, såsom danskt band, med 10,5 %. Pocketböcker ökade med 6,4 procent, dock från betydligt lägre nivåer.

Något som Boktugg påpekat i flera år och som rapporten nu även lyfter fram är att det är svårt att dra exakta slutsatser om de digitala böckernas tillväxt, eftersom dataunderlaget saknar uppgift om formatfördelningen för en stor del av dessa titlar. Detta gör att det i rapporten ser ut som att ljud- och e-böcker minskade, trots att de i själva verket ökade.

En ökande del svenska titlar i dataunderlaget saknar format- och/eller genreinformation. Dessa kallas för Okänt format respektive Okänd genre i rapporten. Om Okänt format antas bestå helt av digitala ljudböcker och e-böcker, ökade de digitala böckerna totalt med 4,0 procent. Utöver detta saknas även format- och genreinformation om kategorin Utländsk utgivning.

Men vi kan väl ändå nämna genrefördelningen.

Deckare och spänning var den största genren under kvartalet med en försäljning på 220,7 Mkr. Det var även den genre som växte mest med en ökning på 2,3 procent. Barn- och ungdomslitteratur samt Mat och dryck ökade marginellt. Övriga redovisade genrer minskade. Stört var minskningen för svensk facklitteratur: Humaniora minskade med 12,1 procent, Populär facklitteratur med 7,1 procent och Facklitteratur med 9,1 procent.

Utländsk utgivning, som inte är uppdelad på genre i dataunderlaget, ökade med 10,9 procent och uppgick till 218,8 Mkr. Den stod för 18 procent av den totala försäljningen, att jämföra med 16 procent föregående år. Försäljningen av Barn- och ungdomsböcker ökade totalt med 0,2 procent. Av de olika ålderskategorierna ökade Barn 0–3 år mest, med 11,0 procent.

Verkstopplistor för Q1 släpptes också. Dessa jämför ett verks samlade försäljning i alla format. Det finns en totallista samt tre listor uppdelade på kategori: skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur. Under det första kvartalet var Sveriges Rikes Lag 2023 det mest sålda verket i Sverige. På totallistan var 13 av 20 spänningstitlar, tre stycken övrig skönlitteratur och fyra stycken facklitteratur. Det mest sålda skönlitterära verket under perioden var Blodmåne av Jo Nesbø, följt av Som vi lekte av Ninni Schulman och Spindeln av Lars Kepler. Notera en viss rea-effekt.

På fackbokslistan följdes Sveriges Rikes Lag 2023 av Den andre av Prins Harry och Glukosrevolutionen av Jessie Inchauspé. Det mest sålda barn- och ungdomsverket var I spelmästarens händer av Tomo, Yumi och Maria Frensborg, följt av Musse och Helium: Mysteriet med hålet i väggen av Camilla Brink och Harry Potter och de vises sten av J. K. Rowling.

Summering: Det går att läsa rapporten på flera sätt. Å ena sidan kan man konstatera att försäljningen i realiteten sjunker med tanke på inflationen, å andra sidan kan man konstatera att bokförsäljningen ändå inte tagit stryk trots att svenskarna fått mindre pengar att röra sig med.

Prenumerationstjänsternas tillväxt har stannat av, men trots allt var ökningen 20,9 Mkr vilket skulle motsvara 83 Mkr på helåret ifall de kan hålla samma takt resten av året. Här blir det intressant att följa effekten av Storytels förändrade priser där Unlimited-abonnemang blir dyrare och de med lyssningstak blir billigare.

Dessutom det faktum att prenumerationstjänsterna tack vare tillväxten får mer marknadsföringsmuskler som kan driva ytterligare tillströmning av kunder.

Kommer fysisk bokhandel att fortsätta sin comeback? Kanalen har trots allt tappat 50 Mkr jämfört med 2018, vilket är nästan en femtedel av försäljningen. Trots att priserna höjts under dessa fem år.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Carina Österholm släpper uppföljare till Identiteten

I den spännande romanen Gropen, en fristående uppföljare till Identiteten, återvänder vi till poliskommissarie Lars Jeppson och hans kollegor vid Göteborgspolisen. De konfronteras med en mörk härva av människohandel och mord,

Tre familjers vardagsliv och reflektioner på ett krig i Europa.

Boken ”Utan ord ingen mening” skildrar tre familjers vardagsliv och deras reflektioner på det nya världsläget. Deras frustation riktar sig mot Putin, hur han från ett rikt och i stort sätt relativt gott förhållande med västvärlden raserar Rysslands kommunikation med Europa och USA genom sitt anfallskrig mot Ukraina.

Gnistrande intelligent om kärlek och vänskap

Irländska Caroline O’Donoghue har jämförts med Sally Rooney och driver prisbelönta podden Sentimental Garbage. Hon skrev Kapitlet Rachel för att muntra upp sig själv under pandemin. Resultatet blev en roman som tagit henne en bra bit på vägen mot litterär stjärnstatus.