Jakten på nycklarna till ökad läsning bland barn och unga

Forskare har länge pekat på vad som behövs för att stärka barns och ungas läsning. Ändå ser siffrorna dystra ut. Arkivbild: Christine Olsson/TT.

Rapport efter rapport fortsätter att ge samma dystra bild av barns och ungas läsförmåga: den minskar drastiskt. Det låsta läget kan tyckas obegripligt – forskarna har redan en lång lista på vad som måste förändras.

Lärare som väljer bort läsningen och ungdomar som läser allt mer sällan. Trots att både skolor och kulturvärlden konstant pratar om hur viktigt det är för barn och unga att läsa fortsätter siffrorna att se allt dystrare ut, år efter år.

Ny forskning från Högskolan Dalarna visar till exempel att 87 procent av ­niorna läste mindre än en sida skönlitteratur en vanlig skoldag 2017, jämfört med 62 procent 2007. Och när Skolinspektionen nyligen granskade det läsfrämjande arbetet på 25 grundskolor slog man fast att samtliga av dessa behöver utveckla sitt läsarbete.

Trots att läsningen sägs vara prioriterad får den allt mindre tid, konstaterar Mats Tegmark, en av forskarna som genomförde studien på Högskolan Dalarna.

– Bokslukaråldern har blivit medieslukaråldern. Så vad gör skolan för att kompensera det? Vi ser att man läser mindre sammanhängande text i skolan i dag, säger han.

Varken tid eller böcker

På fritiden ägnar barn och unga mer tid åt digitala medier, och upplever det också i växande grad själva som ett problem. Dessutom är en stor del av skolan digitaliserad – redan i förskolan är det mer fokus på att använda digitala stödmedel än på att läsa böcker, och i skolan läggs störst resurser på datorer, enligt Anna Nordlund, docent i litteraturvetenskap och lektor i didaktik.

Hon skrev för ett par år sedan Svenska Förläggareföreningens rapport ”Läsandets årsringar” tillsammans med Johan Svedjedal.

– I många ämnen har eleverna överhuvudtaget ingen egen lärobok utan man förväntas läsa sig till kunskap på nätet och se filmer. Film har också ersatt gemensam högläsning som belöning och mysstund i skolan, säger Anna Nordlund.

Även Mats Tegmark efterlyser fler fysiska läroböcker, eftersom läsningen sker mer sällan utanför ämnet svenska. Han pekar på att den stora nedgången i läsning syns tydligt bland dem som förut läste två, tre sidor per dag i sina olika läroböcker – där vissa nu läser noll sidor. I tidiga åldrar är mängden text också viktig, för att man ska få upp läshastigheten.

På Högskolan Dalarna såg man att när läsningen var schemalagd gav det resultat: då läser eleverna. Men när resultaten måste vara mätbara och betyg sätts redan i årskurs 6 prioriteras läsningen bort, enligt Mats Tegmark.

– Ett visst stoff ska läras in och då tycker lärarna inte att man har tid att lägga på läsning, men i det långa loppet vinner man på det eftersom barnens språk utvecklas då och de får lättare att lära sig. Målet blir mer att man ska klara av vissa saker. Men att fostras till en läsare är inte riktigt samma sak, säger han.

Intressantare texter

Även Anna Nordlund tror att kravet på det enkelt mätbara skapar stress hos lärarna. Det kan göra att de drar ned på gemensam läsning och uppföljande samtal – något som Skolinspektionen slog ned på nyligen, eftersom sådant brukar vara framgångsrikt för att sporra till läsning och stimulera barnens egen motivation.

– Man måste få upp både lärares och elevers ögon för att litteraturläsning är något annat än att bara läsa för att få kunskaper och läshastighet. Det är mer som en existentiell upplevelse och inte bara en instrumentell sådan, säger Anna Nordlund.

Då måste också litteraturen och samtalet vara givande, understryker hon. När 259 ungdomar i intervjuer fick frågan av Högskolan Dalarna vad som kunde få dem att läsa mer svarade de ”intressantare texter”. Både motivationen och förståelsen av texterna ökar också när eleverna får vara med och påverka, enligt Mats Tegmark.

Även i Pisastudien fanns svenska elever bland dem som tydligast tyckte att det var meningslöst att läsa. Anna Nordlund tror att problemet ofta är att texterna inte upplevs som tillräckligt spännande.

– Lärarna i grundskolan har för lite stöd både i läroplanen och från utbildningar för att välja litteratur och bedriva något slags litteraturhistorisk undervisning. Det kan man börja med redan i förskolan, menar jag.

Litteraturdidaktik och skolbibliotek

Även om enskilda lärare bedriver ett engagerat arbete med att få barn att läsa är skillnaderna också stora.

– Många lärare och lärarstudenter läser inte själva och saknar egna starka litteraturupplevelser från sin utbildning som de kan modellera undervisningen efter, säger Anna Nordlund.

Ett problem är att utbildningarna med inriktning mot yngre barn inte specificerar att man ska studera barnlitteratur och litteraturdidaktik – så många saknar den kompetensen, framhåller Anna Nordlund. Hon önskar att högskoleförordningen skulle ha krav på undervisning i litteratur och läsfrämjande på lärarutbildningarna och lyfter också fritidspedagoger och skolbibliotekarier som viktiga för läsfrämjandet.

– Det är jättetråkigt att man fortfarande inte får till bemannade skolbibliotek, för det tror jag skulle göra en jättestor skillnad, att få in den kompetensen. Ökade kunskaper på skolorna om litteratur och läsfrämjande är en nyckelfaktor om man vill vända läsningen. En annan är mer inköp av läroböcker och skönlitteratur, säger hon.

Text: Elin Swedenmark/TT

Fakta: Läsning

50 procent av eleverna i årskurs nio läser inte ens en sida sammanhängande facklitteratur på papper eller skärm en vanlig skoldag. Motsvarande siffra år 2007 var 33 procent. 81 procent av ­sexorna läser mindre än en sida skönlitteratur per dag en vanlig skoldag, jämfört med 44 procent 2007, enligt en undersökning vid högskolan i Dalarna, där 3 400 elever har svarat på enkätfrågor om läsning.

Endast 39 procent av landets elever har tillgång till ett skolbibliotek, enligt Lärarstiftelsens rapport ”Biblioteksdöden”. I den kommunala grundskolan har drygt 30 procent av eleverna tillgång till ett skolbibliotek enligt rapporten, medan samma siffra för fristående grundskolor är 18 procent. I regeringens senaste budget fanns inget utrymme för bemannade skolbibliotek.

Under 2000-talet finns en tydlig tendens att andelen starka och mycket starka läsare har sjunkit medan andelen svaga läsare har ökat. Spridningen i läsförståelseresultat har alltså också ökat, enligt Svenska Förläggarföreningens rapport ”Läsandets årsringar”. Under 2000-talet har faktorer som kön, föräldrars utbildning och vistelsetid i Sverige fått större betydelse för elevers resultat i Sverige än i OECD-genomsnittet.

Forskning visar entydigt att barns och ungas frivilliga läsning har positiva effekter för bland annat språkutvecklingen, läs- och skrivutvecklingen, en mer generell kunskapsutveckling, förståelse för andra och känslan av delaktighet.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Fakta: Forskarnas läsfrämjande lista

  • Läroböcker i alla skolämnen
  • Ett brett utbud av böcker som eleverna kan välja bland, på både skola och förskola. Skolinspektionens senaste granskning visar också att eleverna föredrar böcker framför digital läsning.
  • Mer schemalagd tid för egen läsning.
  • Mer tid för gemensam läsning i skolan och fler meningsfulla samtal om litteraturens betydelse.
  • Integrera läsning i fler ämnen än i svenskan.
  • Tillgängliga skolbibliotek och skolbibliotekarier som aktivt hjälper barnen att hitta böcker.
  • Utbildning av lärare och annan skolpersonal i barnlitteratur och litteraturdidaktik.
  • Involvera fritidspersonal i läsfrämjande verksamhet.
  • Ett ökat samarbete mellan skola, stat och regioner. Bra är också samarbetsprojekt som Läsrörelsens ”Berättelser som förändrar” och Svenska Akademiens ”En bro av poesi.”
  • Ökat fokus i läroplanen på böcker och läsning i både förskola och grundskola.
TT

TT

Sveriges mest trovärdiga nyhetsförmedlare är är för många TT (Tidningarnas Telegrambyrå) som sedan 1921 varit en oberoende aktör i Mediesverige med mottot snabbt, korrekt och trovärdigt. Boktugg samarbetar med TT för att få tillgång till fler boknyheter och intervjuer än vi själva hinner med.

tt@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Ola Nilsson släpper novellsamling

Regelriket är ett porträtt av sonen och den förlorade modern, men också en samling berättelser om livets förutsättningar och bristningsgränser, om konst, trasig kärlek och mänskliga relationer i blixtbelysning.

Johanna Melén med ny bok om länderna i Putins skugga

Imperiehunger är en bok om de självständiga länder som genom historien dominerats av Ryssland och som fortfarande drygt tre decennier sedan Sovjetunionens fall kämpar för att ses som något annat än före detta sovjetrepubliker.