Bokdata köper in sig i Förlagsekonomi – blir majoritetsägare

Ett exempel på en statistikrapport inne i Bokdatas system.

Bokdata utvecklar system för statistik och royalty åt förlag. Förlagsekonomi hjälper förlag med bland annat utbetalning av royalty. Nu går Bokdata in som majoritetsägare av Förlagsekonomi.

  • Bokdata har sedan 2014 utvecklat it-system för förlagsbranschen med bland annat statistiklösningar och royaltysystem.
  • Förlagsekonomi sköter sedan 2006 ekonomi och administration åt bokförlag och har specialistkompetens inom royaltyredovisning.

Det känns som en bra matchning och idag kom beskedet att Bokdata går in som delägare (majoritet) i Förlagsekonomi.

— Vi har samarbetat i flera år och ser att vi genom ett samgående kommer att kunna ge våra kunder ett svårslaget erbjudande med ekonomi- och royaltytjänster tätt integrerat med ett modernt och automatiserat systemstöd. Förlagsekonomis långa erfarenhet tillsammans med vår teknikkompetens skapar helt nya framtidsmöjligheter, säger Mattias Duvaldt, VD för Bokdata och ägare tillsammans med sin bror Jonas Broberg, i ett pressmeddelande.

— Att få in Bokdata som delägare känns som ett naturligt steg i vår utveckling som kommer möjliggöra en ökad digitalisering och tillväxt. Jag kommer tillsammans med de nya delägarna arbeta för att utveckla och utöka vårt tjänsteutbud, säger Bo Sangstedt, VD och grundare av Förlagsekonomi.

Bo Sangstedt var tidigare ekonomichef på B Wahlströms Bokförlag och i och med att förlaget såldes 2006, startade han Förlagsekonomi och fick med sig en stor del av ekonomiavdelningens personal. Här finns ett gediget kunnande om branschspecifika uppgifter som bland annat royalty och lagervärdering.

— Redovisning i bokbranschen är oerhört transaktionstungt med ständigt tillkommande kanaler och format. Det är en utmaning att hantera mängden information, något som kommer underlättas med Bokdatas lösningar för automatiserad inhämtning och bearbetning, säger Bo. 

Mattias och Jonas har båda sin bakgrund i it-branschen. Specialiseringen inom bokbranschen har resulterat i flera uppskattade lösningar som idag används av många förlag.

Bokdata omsätter 1,8 Mkr (2020) med ett plusresultat på 473 tkr och har vuxit stadigt de senaste åren med nya kunder. Förlagsekonomi omsätter 4,8 Mkr (2020) och har ett rörelseresultat på 479 tkr.

– Ja, det känns som ett naturligt steg att kunna erbjuda hela tjänsten nu. Bokdata går bra, växer stadigt med 15-20 procent per år. Vi investerar väldigt mycket tid och pengar i produkten istället för att tacka ja till mer ”riktade konsultuppdrag” som vi ofta blir efterfrågade om, där vi gör anpassningar för enskilda förlag, säger Mattias till Boktugg.

Behovet hos förlagen av en automatiserad royaltyhantering kommer bara att öka med alla nya försäljningskanaler som tillkommit på senare år. Samtidigt som författare kommer att förvänta sig och kräva tätare och mer detaljerad redovisning från sina förlag. Utmaningen ligger i att övertyga mindre förlag om att tidsbesparingen är värd att betala för.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL