Ny forskning: Bättre läsa fysiska böcker än digitala med barnen

Digital bok, eller fysisk? Vad väljer du?

Numera handlar det inte bara om vilken bok vi läser tillsammans med barnen, utan också om vilket format vi väljer. Och det är skillnad, enligt ny forskning från USA.

Dagsaktuell forskning som diskuteras på Health Lab visar att det spelar roll vilken bok du väljer att läsa för ditt barn vid läggningen, och om det är en e-bok eller fysisk bok.

Så, de svåra valen blir fler. Vi vet ju alla hur svårt det kan vara att bara välja bok – och oftast blir det kanske barnet själv som väljer. Och sedan det har blivit vanligare med e-böcker blir valet inte bara vilken bok vi ska läsa, utan också i vilken form. Men spelar det då verkligen någon roll vilken sorts bok du väljer?

Ja, faktiskt, enligt forskning från universitetet i Michigan, där 37 föräldrar och deras små barn märkligt nog interagerade mindre när de läste e-böcker, än när de läste tryckta böcker. Interaktionen blir med andra ord bättre om du väljer en bok av det gamla goda slaget, det vill säga en analog version.

Forskningen har presenterats i läkartidningen Pediatrics, som ges ut av American Academy of Pediatrics.

– Att läsa tillsammans stärker barnets läsutveckling och läsförståelse och relationen till deras föräldrar. Vi ville förstå om elektroniska hjälpmedel påverkade upplevelsen, säger författaren och läkaren Tiffany Munzer, som arbetar på barnsjukhuset.

Och svaret blir som sagt ja – det spelar roll i vilken form du läser en bok tillsammans med ditt barn.

– Vi upptäckte tydligt att barn och föräldrar interagerade mer med varandra när de läste fysiska böcker, och interaktionen var av högre kvalitet.

De familjer som deltog i den här studien fick använda tre olika format när de skulle läsa tillsammans: fysiska böcker, elektroniska böcker på läsplattor och e-böcker som hade både ljud och animationer. Och det visade sig faktiskt att inte bara interaktionen blev lidande med e-böckerna, utan också samtalet om vad som skedde i boken.

Istället kom samtalen att handla mer om själva hjälpmedlet, alltså läsplattan eller animationerna som dök upp genom berättelsen. Och så klart, en stor del av samtalet kom också att bestå av tillsägelsen när det gällde e-böckerna. Tryck inte på den knappen, ändra inte volymen. Och så vidare.

Sedan ska man ha klart för sig, som doktor Munzer också påpekar, att samspelet mellan ett litet barn och en förälder kan vara nog så subtilt när det handlar om den här typen av aktivitet. Men det betyder inte att samspelet inte är viktigt och hjälper barnet att utvecklas i rätt riktning. Allt från enkla frågor som: Vad säger ankan på bilden? till hänvisningar till egna aktiviteter hjälper (Kommer du ihåg när vi åkte till djurparken för att titta på djuren?).

Det handlar om att man går utanför berättelsen med frågor och kommentarer och på det sättet hjälper barnets språkutveckling och stärker intresset för böcker.

– Föräldrar stärker sitt barns förmåga att lära sig saker när de relaterar sådant som barnet har varit med om till nya saker de läser tillsammans om, säger Munzer. Forskningen visar också att samtal som leds av föräldrarna är bättre än information som kommer från digital media.

Och när föräldrar läser e-böcker med sina barn, ställer de färre frågor. Det kan delvis ha att göra med en del av animationerna och ljudeffekterna som finns med i e-böckerna, och att de så att säga hindrar föräldrarna från att engagera sig på samma sätt som när de läser fysiska böcker.

För det är inte bara frågorna som spelar roll när barn och föräldrar läser tillsammans utan också förälderns engagemang och värme, och det är saker som verkar komma naturligare när man läser en fysisk bok tillsammans med barnet. Det är också sådant som barnet minns tydligare när det blir äldre.

Men forskarna ser gärna att man tar det här ett steg till och i framtiden tittar på om man kan få föräldrar att vara lika engagerade när de läser en e-bok, och om det kanske hjälper att påpeka saken för de som vill läsa e-böcker med sina barn. Att de så att säga är uppmärksamma på hur de agerar under läsningen.

– Att läsa tillsammans är inte bara en uppskattad ritual i många hem, utan också en av de viktigaste saker som föräldrar kan göra för att hjälpa sina barn, säger läkaren Jenny Radesky, som varit involverad i forskningen. Och vår studie påvisar att fysiska böcker ger en bättre interaktion mellan barnet och föräldern, och det kan vara en idé för läkare att fortsätta förespråka läsandet av fysiska böcker, inte minst för små barn som fortfarande behöver sina föräldrars stöd och uppmuntran genom läroprocessen.

En sammanfattning av studien hittar du här.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Conny Palmkvist

Conny Palmkvist

Conny Palmkvist är författare, spökskrivare och journalist. Han har skrivit åtta romaner och bland annat tilldelats Helsingborgs Dagblads kulturpris och Umeå novellpris.

conny@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL