Fantastikbokklubben säljer rabatterade bokpaket från småförlag och egenutgivare

Magnus Hägglöv, författare och egenutgivare, är en av initiativtagarna till Fantastikbokklubben.

Genom en gemensam försäljningskanal kan små utgivare lättare nå ut till kunderna. Fantastikbokklubben ska underlätta för både förlag och läsare.

En sajt där små förlag och egenutgivare inom fantastikgenrerna enklare kan nå ut med sina böcker till läsarna. Och en guldgruva för fantastiknördar att hitta nya böcker och författare. Fantastikbokklubben lanserade sin sajt i början av november och med den ett bokklubbskoncept där kunderna får rabatt baserat på hur många böcker de beställer.

Sajten drivs genom en ideell förening, redan nu har klubben över sextio medlemmar där merparten är förläggare. Magnus Hägglöv är en av initiativtagarna. Han är själv författare och egenutgivare inom fantastikgenren.

– Jag tänkte mycket på min egen situation och upptäckte att det fanns många egenutgivare som befann sig i en liknande situation, berättar Magnus Hägglöv och säger att man som egenutgivare behöver använda ett antal olika kanaler för att nå ut med sina böcker. Förutom att finnas i olika försäljningskanaler så gäller det att besöka olika mässor och hitta andra sätt att synas.

Idén om en gemensam webbplats för bokförsäljning konkretiserades under bokmässan i Dalarna i mars 2017. Under våren utkristalliserades den grupp som skulle komma att bli Fantastikbokklubbens styrelse: Kristina Suomela, Sten Rosendahl, Kris Kite Stenmark, Sofi Poulsen och Magnus Hägglöv.

– Via Fantastikbokklubben ges ytterligare en kanal och ett verktyg för att både marknadsföra och distribuera sina böcker. Det är också ett relativt sett kostnadseffektivt forum, inga andra kostnader än förläggarens ersättning, fraktkostnad, moms och en liten säkerhetsmarginal till Fantastikbokklubbens förening finns relaterad till distributionen, säger Magnus.

För kundens del är Fantastikbokklubben en kanal för att på ett överskådligt och lättillgängligt sätt hitta böcker inom fantastikgenren, och på ett och samma ställe få tillgång till ett sortiment som annars kan vara svårt att få tag på.

Begreppet bokklubb ska dock inte förväxlas med bokcirkel i detta sammanhanget. Fantastikbokklubben är ett beställningsforum för böcker och syftet med sajten är att distribuera bokpaket via antingen årsprenumerationer eller engångsleveranser.

Kunden sätter via bokklubbens hemsida själv ihop böcker från bokklubbens sortiment i ett bokpaket. De grundläggande paketen innehåller två, tre, eller fyra böcker, där priset rabatteras till mellan fem och femton procent. Frakten är inkluderad i alla priser på sajten.

Hur ligger böckerna prismässigt jämfört med i andra kanaler?
– Bokklubbens utgångsprissättning har haft en nedre och en övre gräns. Förlagen har fått ange vilket pris de vill ha för sina böcker och därtill tillkommer en fraktkostnad. Det är den nedre gränsen. Vi har samtidigt sett till så att priserna ligger en bit under det generella priset som finns ute hos bokhandlarna, säger Magnus.

Alla beställningar som görs genom bokklubben samlas upp och distribueras av förläggarna själva vid fyra tillfällen per år (vilka datum det rör sig om och när sista beställningsdatum infaller presenteras på hemsidan). Det är med andra ord ingen traditionell nätbokhandel där leveransen skickas genast.

I nuläget finns ett femtiotal titlar att välja bland. Föreningens hoppas att inom mellan ett och två år ha ett par hundra titlar i sitt sortiment.

– Det som dock har den högsta prioriteringen är inte antalet titlar utan kvaliteten på de böcker som vi tar in, säger Magnus. Minimiantalet för att kunna bedriva bokklubben har redan nåtts.

Besök Fantastikbokklubben här.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Anna von Friesen

Anna von Friesen

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.

anna.von.friesen@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL