Läromedelsförfattarna: Förbehåll mot datautvinning med AI

Företag som vill använda läromedelsförfattares texter för att träna AI-system måste få godkännande av Läromedelsförfattarna, skriver organisationen. Foto: iStock.

Läromedelsförfattarna som förvaltar alla text- och datautvinningsrättigheter för Sveriges läromedels- och kurslitteraturförfattare kommer utfärda förbehåll mot de parter som idag använder deras material för text- och datautvinning, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

ChatGPT är ett exempel på en chatbot som i grunden bygger på en Large Language Model (LLM). Denna är i sin tur tränad på enorma mängder text och data, som bland annat kommer från böcker. Enligt Open AI kommer 16 % av ChatGPT-3:s dataset från två internetsbaserade boksamlingar. Dessa böcker inkluderade skönlitteratur, facklitteratur och även ett brett utbud av akademiska artiklar. För ChatGPT 4 finns inte någon motsvarande fördelning angiven.

Vem som helst har enligt svensk lag rätt att utföra text- och datautvinning på upphovsrättsskyddat material, så länge en rättighetshavare inte uttryckligen har förbehållit sig den rätten. Som kollektiv förvaltningsorganisation gick Läromedelsförfattarna i veckan ut med information om att de förvaltar text- och datautvinningsrättigheterna för Sveriges läromedels- och kurslitteraturförfattares verk.

– Det innebär bland annat att vi äger rätten att teckna avtalslicenser med andra parter, så att den som vill nyttja läromedels- och kurslitteratursförfattares texter för text- och datautvinning behöver vårt godkännande, säger Alice Rosenfeldt, jurist på Läromedelsförfattarna, i ett pressmeddelande.

I dagsläget finns det inga avtalslicenser för just dessa rättigheter, men Läromedelsförfattarna jobbar tillsammans med andra upphovsrättsorganisationer för att få svensk lagstiftning att komma i kapp den tekniska utvecklingen.

– Som kollektiv förvaltningsorganisation är det vårt ansvar att hjälpa författare att skydda sig från nyttjanden som inte är till deras fördel. Det här är inget nytt, det ingår i vårt uppdrag att förvalta kollektivets rättigheter. Med anledning av teknikens framfart tydliggör vi nu bara att det även gäller rättigheterna för text- och datautvinning, säger Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna.

Läromedelsförfattarna kommer att förbehålla sig rätten att nyttja författarkollektivets verk för text- och datautvinning. Förvaltningen innebär även att Läromedelsförfattarna är behöriga att beivra intrång i författares rättigheter.

Fakta: Text- och datautvinning
Text- och datautvinningsrätten är rätten att använda någon annans material som träningsdata, exempelvis för att träna artificiell intelligens (AI). Idag säger lagen att vem som helst har rätt att utföra text- och datautvinning på upphovsrättsskyddat material, så länge en rättighetshavare inte uttryckligen har förbehållit sig den rätten. Det innebär alltså i praktiken att vem som helst har rätt att ta dina texter och mata in i ett AI-verktyg. Det enda som krävs är att den som gör det har fått tag på ditt material på laglig väg, exempelvis genom att köpa din bok eller genom tillgång till en hemsida där texten är publicerad. Därefter står det personen eller företaget fritt att använda dina texter.

Fotnot förtydligande: Det finns två bestämmelser för TDM i upphovsrättslagen, URL 15 a och b §. Det är bara den förstnämnda, som gäller för allmänheten, som rättighetsinnehavare kan uttrycka förbehåll mot. Den sistnämnda, för forsknings- och kulturarvsinstitutioner, går det inte att uttrycka något förbehåll mot, och avtal som inskränker bestämmelsen är ogiltiga och användaren (forskare i regel) har rätt att kringgå tekniska skyddsåtgärder för att tillgå materialet.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL