Lyssningsläsning – ett nytt ord att lära sig

🎧 Lyssningsläsning. Anders Ohlsson jämför i HD om ljudboksrädslan med 80-talets videovåldsdebatt. Han menar att det är rimligt och klargörande att använda uttrycken ”ögonläsning” och ”lyssningsläsning”; det handlar om två olika sätt att tillgodogöra sig text. Han uppmanar oss att inte minst titta på kombinationen av ljud och text:
”För yngre läsare, för dem som kämpar med avkodningen eller läser på främmande språk erbjuder ljudboken en väg till djupare förståelse. Det finns studier som visar att för dessa grupper av läsare är samtidig ögon- och lyssningsläsning ännu mer gynnsam för deras textförståelse. Ett liknande resultat visar en undersökning där universitetsstudenter fick läsa en novell av Guy de Maupassant och svara på frågor som krävde att de drog slutsatser och läste mellan raderna. En grupp läste på papper. En annan fick använda ljudboksversionen. En tredje grupp ögonläste och lyssningsläste samtidigt. Denna tredje grupp presterade bäst.”

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL