Bokförsäljning statistik Q3-2023: Fortsatt tapp för tryckta böcker

Digitala eller tryckta böcker? Allt fler väljer digitalt även om print fortfarande står för nästan 2/3 av bokförsäljningen i kronor räknat. Foto: iStock. Grafik: Förläggareföreningen. Montage: Boktugg.

Försäljningen av tryckta böcker har minskat med 1,2 miljoner exemplar under årets första nio månader. Prishöjningar kompenserade en del men inte allt. Digitala böcker minskade i volym men intäkten ökade. Totalt såldes böcker för 3,49 miljarder kronor jan-sep 2023, en ökning med 0,5 %.

Idag släpptes statistiken över bokförsäljningen under tredje kvartalet Q3-2023 från Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen. En slags kortversion av den årliga rapporten.

Det intressanta är egentligen inte det enskilda kvartalet utan den långa trenden när man jämför de senaste fem årens utveckling från 2018 till 2023.

Låt oss klippa den centrala grafen direkt ur rapporten:

Här är det lätt att bli förvirrad av totalsiffran så låt oss klippa bort den och istället studera enbart de olika kanalern i jämförelse med varandra för att ännu tydligare se vad det är som händer.

Fyisk bokhandel hade en svacka under pandemiåren 2020-2021 och har alltså fortsatt återhämta sig under 2023 men är fortfarande långt ifrån 2018. Trots att priserna alltså har höjts rejält de här åren. Tyvärr finns det inte motsvarande tidsserie för antalet sålda exemplar i tryckt format. Men vi kan se utvecklingen från 2021 till 2023.

Antal sålda tryckta böcker jan-sep
2021: 18,89 miljoner exemplar
2022: 17,49 miljoner exemplar
2023: 16,25 miljoner exemplar

Det såldes alltså 2,64 miljoner färre tryckta böcker de första nio månaderna i år jämfört med 2021, som visserligen var ett toppår sett till försäljningsvärde för tryckta böcker.

Men i grafen ovan ser vi också hur digitala abonnemangstjänster fortsätter växa. Ökningen jan-sep var 103,9 miljoner kronor, motsvarande en tillväxttakt på 9,8 procent.

”Abonnemangstjänsternas marknadsandel har vuxit år för år och uppgick januari-september 2023 till 33,5 procent, mer än dubbelt så stor som 2018”, konstaterar rapportförfattarna i ett pressmeddelande där vi även läser:

”Bokförsäljningen i internetbokhandeln, som i rapporten är sammanslagen med bokklubbarna, minskade med 104 miljoner kronor eller 6,7 procent. Det var den största försäljningskanalen med en marknadsandel på 41,8 procent. Fysisk bokhandel ökade med 20 miljoner kronor eller 2,9 procent. Dess marknadsandel steg till 20,6 procent från 20,1 procent samma period i fjol.”

Det är alltså digitala böcker som fortsatt står för tillväxten. Men räknat i antalet exemplar så ser vi faktiskt en minskning jämfört med 2022 på 2,2 % eller 743 000 böcker. Jämfört med 2021 är det dock fortfarande tillväxt, +1,1 miljoner exemplar. Om det är marknaden som är mättad eller om detta är en effekt av att streamingtjänsterna infört tak på lyssning i fler av sina paket återstår att se.

Genrer? En viss osäkerhet för utländsk utgivning och ”okänd genre” som båda ökar och nu utgör 900 Mkr statistisk otydlighet. Mer tydligt är däremot att deckare och spänning fortsätter växa. Sedan 2021 är ökningen 100 Mkr till totalt 695 Mkr. Övrig skönlitteratur för vuxna ökade med 2,6 % jämfört med 2022 till 558 Mkr vilket dock fortfarande är en minskning från 2021.

Fackböcker tappar drygt 11 procent medan barn/ungdom tappar 2,2 % till 483 Mkr.

Det tredje kvartalet

Ovan gäller alltså för årets första nio månader. När man isolerar Q3 och jämför det med samma period förra året så sjönk bokförsäljningen något och uppgick till totalt 1,18 miljarder kronor. Minskningen var 1,4 procent eller 16,9 miljoner kronor.

  • Digitala abonnemangstjänster ökade med 10,5 procent eller 38,8 miljoner kronor
  • Fysisk bokhandel ökade med 1,1 procent eller 2,7 miljoner kronor.
  • Internetbokhandel/bokklubbar minskade med 10,5 procent, motsvarande 56,4 miljoner kronor.
  • Dagligvaruhandel minskade med 4,6 procent, eller knappt 2 miljoner kronor.

Här ser vi också att digitala abonnemangstjänster har en ännu större andel av marknadsandelarna.

  • Internetbokhandel/bokklubbar var den största försäljningskanalen med en marknadsandel på 40,8 procent, vilket var en minskning med 4,1 procentenheter jämfört med föregående år.
  • Digitala abonnemangstjänster var näst störst med en marknadsandel på 34,5 procent, en ökning med 3,7 procentenheter.
  • Fysisk bokhandel stod för 21,2 procent av marknaden, en ökning med 0,5 procentenheter.
  • Dagligvaruhandel var den minsta försäljningskanalen och stod för 3,5 procent.

Slutsatser och trender

Den uppenbara slutsatsen är att försäljningen av tryckta böcker fortsätter minska. Inte ens kraftiga prishöjningar, som slår igenom fullt ut först under andra halvåret, räcker för att kompensera för försäljningstappet.

Därför blir det nu än viktigare för bokbranschen att tillväxten för den digitala bokförsäljningen fortsätter. Dels i abonnemangstjänsterna och dels i form av download. Det sistnämnda är inte tydligt redovisat i rapporten men uppgår sannolikt inte till mer än 1-2 procent av marknaden.

Samtidigt skapar minskad försäljning av pappersböcker utmaningar i form av att upplagorna minskar och risk att binda kapital i osålda exemplar som samlar damm på pallar. Förlagen behöver vara mer aktiva i att växla över till digitaltryck tidigare i en boks livscykel.

Och kanske behöver man tillåta försäljningen i antal exemplar att sjunka ytterligare för att kunna hålla uppe priset. Signalerar det slutet på rean? Eller krävs det även framöver lågprisböcker för att hålla liv i marknaden för tryckta böcker?

Bokbranschen år 2030 – hur ser den ut? Framtidsspaningar i Analysbrevet!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.