DIK välkomnar satsningen på skolbiblioteken – nu behövs skarpa krav

Idag kom nyheten att regeringen satsar på att alla elever ska få tillgång till ett bemannat skolbibliotek. DIK som länge drivit frågan välkomnar beskedet. För att satsningen ska få avsedd effekt krävs bland annat tydliga lagkrav och fler utbildningsplatser för bibliotekarier.

Allt för många elever står utan ett skolbibliotek och tillgången varierar kraftigt över landet. Vikten av skolbibliotek är väl belagda i forskningen – de bidrar inte bara till elevers språkutveckling, informationskompetens och läsförmåga, utan stärker också den generella måluppfyllelsen i skolan och jämnar ut förutsättningarna mellan elever. Därför välkomnar DIK regeringens satsning.

– Ett mycket bra och efterlängtat beslut av regeringen. DIK har kämpat för alla elevers rätt till ett bemannat skolbibliotek mycket länge. Läsning öppnar många dörrar och ett bemannat skolbibliotek är ofta det första steget mot ett liv fyllt av möjligheter, säger Anna Troberg, förbundsordförande i DIK.

För att satsningen ska få avsedd effekt ser DIK att flera saker behöver komma på plats. Inte minst krävs fler utbildningsplatser eftersom bibliotekarier idag är en bristgrupp och många väntas gå i pension under de kommande åren.

– Detta är ett första viktigt steg. Nu behövs en tydligare lag på området, fler utbildningsplatser för bibliotekarier och en rejäl lönesatsning så att fler vill bli och arbeta som bibliotekarie, säger Anna Troberg, förbundsordförande i DIK.

För att alla elever ska få tillgång till bemannade och högkvalitativa skolbibliotek kräver DIK:

  • Skollagen ska innehålla en tydlig definition av vad ett skolbibliotek är.
  • Lagen ska slå fast att skolbibliotek ska vara bemannade med utbildade bibliotekarier.
  • Rektor ska ansvara för att skolbiblioteken inkluderas i skolans övriga pedagogiska arbete.
  • Regeringen måste fördubbla utbildningsplatserna på biblioteksutbildningarna.
  • Bibliotekariernas löner är allt för låga – för att fler ska välja att utbilda sig och arbeta som bibliotekarier behövs lönesatsningar.

DIK är facket för alla som arbetar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. DIK har cirka 20 000 medlemmar runt om i landet och ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK är partipolitiskt obundet.

Pressrelease

Pressrelease

Vi publicerar utvalda pressreleaser för att kunna länka till dem i våra nyhetsbrev och notiser. Förlag och andra i bokbranschen är välkomna att skicka sina pressreleaser till tips@boktugg.se Kanske publicerar vi releasen, kanske gör vi en egen nyhet på den. Vi läser i alla fall alla inkomna nyhetstips även om vi inte kan svara på alla mejl.

tips@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL