Svenska Tecknare ger ut handbok för alla visuella kreatörer

Nille Svensson är grafisk formgivare och vice ordförande i Svenska Tecknare. Bild: Märta Thisner

Arvode, upphovsrätt och fakturor är några av de områden som frilansande kreatörer behöver behärska. För att underlätta för visuella kreatörer har Svenska Tecknare tagit fram handboken Konsten att leva på det vi gör.

Handboken Konsten att leva på det vi gör är tänkt fungera som en uppslagsbok och ska stärka visuella kreatörer i vardagen. Boken guidar genom situationer som kan uppstå i frilanslivet och tipsar om hur det är möjligt att utöva yrkeslivet på ett sätt som ger hållbarhet både för kreatören och för branschen.

– Förhoppningen är att illustratörer, grafiska formgivare och andra inom vårt fält ska använda handboken lite som ett uppslagsverk. Vad gäller om upphovsrätt eller hur ska jag tänka kring arvodet? I publikationen kan de få hjälp på vägen så att det blir enklare att leva på sitt kreativa yrke, säger Nille Svensson, vice ordförande i Svenska Tecknare och grafisk formgivare i ett pressmeddelande.

Boken skickas ut till alla medlemmar i föreningen och kan även laddas ned på Svenska Tecknares hemsida. Tanken är att den ska användas av både medlemmar och icke-medlemmar för att höja professionaliteten i branschen.

Christina Kihlström

Christina Kihlström

Christina Kihlström frilansar som journalist och skribent.

christina.kihlstrom@gmail.com

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid.