Höjda priser på böcker att vänta från förlagen

Mattias Fyrenius, VD Bonnierförlagen. Foto: Alexander Mahmoud.

De höga elpriserna drabbar pappersbruk och tryckerier hårt. Förlagen är i en ny situation där den tidigare stabila produktionskostnaden är svår att ha koll på och ständigt kräver nya kalkyler. Resultatet blir höjda bokpriser.

Det är fortfarande långa ledtider på papper och med stigande elpriser ger det en oberäknelig prisbild på papper och tryck. Problemen startade under pandemin och har fortsatt. När leveranser från Asien blev för dyra, för långsamma eller stoppades helt lade många förlag sina beställningar hos tryckerier i Europa i stället. Det skapade köer hos tryckerierna som i flera fall inte hade en maskinpark för boktryckeri sedan förlagen tidigare flyttat tryck till Asien. Lägg till inflation, högre insatskostnader för pappersbruken och ett i det närmaste skenande elpris.

– Det är ett besvärligt läge. Vi har stigande papperspriser och stigande elpriser. Ökade produktionskostnader och inflation gör att vi har ett kostnadstryck vi inte har sett tidigare. Och vi ser det över alla marknader som Bonnier Books är verksamma i. Vi känner oss inte oroliga för att få fram böcker, men vi är oroliga för den prisutveckling vi ser, säger Bonnierförlagens vd Mattias Fyrenius.

Höjda aluminiumpriser som lett till dyrare tryckplåtar har tidigare varit en anledning till prishöjningar för tryckerier.

– Men nu skulle jag säga att elpriser är den största orsaken. Vi påverkas negativt, men det är oerhört segmenterat och olika papperspriser höjs olika mycket. Det går inte att säga att en leverantör höjer så här mycket. Allt ändras hela tiden, säger Alf Linder på Scandbook.

Att det är en volatil marknad kan Bonnierförlagens produktionschef Eva Hansén vittna om. Nyligen fick en medarbetare ett lägre pris från tryckeriet än vad som tidigare offererats.

– Att priset gått ner, det var första gången jag var med om det. Men det visar vilka svängningar det är.

Eva Hansén har inte samma panikkänsla gällande papperstillgången i år som förra hösten.

– Det var mycket värre med leveranser förra året. Med det sagt tror jag att man har vant sig vid att boka papper med större framförhållning. Man måste bestämma sig i ett tidigare skede om hur boken ska se ut.

Framförhållning är ett måste

Framförhållning gäller också för konsultbolaget Printpool som i praktiken är hela produktionsavdelningen för många förlag. Företaget har lång erfarenhet, men nu är uppdragen mer tidskrävande och komplexa och de kräver mer handpåläggning. Att jämföra leverantörer är svårare än tidigare.

– Det är långa ledtider fortfarande. Nu verkar tillgången på papper vara hygglig, men transporterna är dyra eftersom det både är brist på chaufförer i Europa och stigande bränslepriser. Det har varit hyfsat stabilt under sommaren, men det är svårt att sia om hösten, säger Håkan Nylin, senior sourcing manager på Printpool.

Han liknar 2021 vid ”en perfect storm” med en rad faktorer som tillsammans skapade den kaosartade situationen med såväl råvarubrist som produktionsbrist.

– Alla pilar pekade åt fel håll förra året.

Men även om leveranserna kan tryggas i år är den ökande prisbilden en högaktuell fråga. Mattias Fyrenius ser ingen omedelbar ljusning, även om han tror att den långsiktigt kommer att gå ner från dagens nivåer. Hur stora prishöjningar man kan tänka sig är svårt att säga.

– Det är komplext, trycket tar en allt större andel av totalkostnaden. Men det ser olika ut, för barnböcker står trycket för en stor del av kostnaden, för vuxenböcker ser det lite annorlunda ut, det beror på valet av papper, säger Mattias Fyrenius.

Minskade marginaler och för låga priser

Catrine Christell, vd och förläggare på Bokförlaget Opal som ger ut barn- och ungdomsböcker, ser hur marginalerna hela tiden minskar. Trots att årets första månader varit bra vad gäller intäkter äts vinsten upp av de ökande produktionskostnaderna. Tryckkostnaderna stämmer allt som oftast inte med offerten, utan tillägg för ökade elpriser har lagts till, så som pappersbruket i sin tur gjort. Opal har höjt priset något på ett par titlar, främst vid omtryck.

— Vi skulle behöva höja 20 procent rakt över, men det kan vi inte göra.

Mattias Fyrenius säger att det finns en förståelse hos återförsäljare för behovet att höja priserna. Att det finns utrymme för högre priser till konsument är han övertygad om, men det är en fråga för återförsäljaren. Dagens priser är förmodligen inte ens nära smärtgränsen.

– Vi är långt från den. Böcker är billigt i Sverige, till exempel jämfört med länder med fasta priser. Vi ligger på en helt annan nivå än till exempel Norge. Det finns en betalningsvilja för böcker.

Anders Toll är försäljningschef på Norstedts och håller med Mattias Fyrenius, smärtgränsen är inte nådd.

– Jag tror att priserna på böcker kan höjas över lag. Men det här är tider där alla priser höjs och till exempel ett Netflix-abonnemang är med i ekvationen. En bok för 249 kronor eller Netflix? Vi måste ha en stegring som gör att vi inte tappar läsare.

Men Catrine Christell tror absolut att priserna närmar sig taket, i alla fall vad gäller barnböcker. När barnfamiljer kommer att få det svårare framöver med dyrare mat, kläder och inte minst den egna elräkningen gäller det att fortfarande ligga på en nivå som gör att föräldrar inte avstår från att köpa en bok till sina barn.

För Opals del handlar det om att behålla en hög kvalitet på pappret, fortsätta trycka i Europa men att i stället dra ner antalet titlar om det skulle behövas och skjuta utgivningen på framtiden. Men än så länge är det inte aktuellt.

– Vi tittar också på upplaga, transport och lager. Vi har tryckt mindre upplagor, men kanske ska man inte trycka för små, för att inte öka andra kostnader. Det är ständiga kalkyler, jag har aldrig gjort så många kalkyler under mina 30 år i branschen, säger Catrine Christell.

Om branschen tidigare varit tveksam till att höja priser är det nu dags, säger Anders Toll.

– Nu är vi i en ny fas och branschen är inte van. Vi måste hela tiden titta på produktionskostnader, tryck, volym och sätta ett pris efter det. Vi får sitta och räkna på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Men förlagen behöver höja priserna, det handlar om vad det ska finnas för böcker där ute. Vi kan inte ligga kvar på samma priser om vi vurmar för att ha en bredd ute på marknaden, säger han.

LÄS ÄVEN: Svårt att navigera när man ska upphandla tryck av böcker

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Christina Kihlström

Christina Kihlström

Christina Kihlström frilansar som journalist och skribent.

christina.kihlstrom@gmail.com

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL