Bokusgruppen: Fortsatt återhämtning i butik och återbetalda pensioner

Maria Edsman Akademibokhandeln Bokus
Maria Edsman, VD Bokusgruppen. Foto: Juliana Fälldin.

Butiksförsäljningen närmar sig 2019 års nivåer trots färre butiker och Bokusgruppen gjorde en vinst – tack vare pensionsåterbetalningar på 26 Mkr. Det framgår av bolagets kvartalsrapport för Q2-2022 liksom att Bokus Play fortfarande växer för långsamt.

– Vi kan glädjande konstatera att det andra kvartalet visade en försäljningstillväxt om 2,1 procent jämfört med föregående år. Detta är drivet av segmentet Akademibokhandeln Butik där omsättningen nu närmar sig de nivåer vi såg före pandemin, trots att antalet butiker är färre. Omsättningen i butik har ökat med 16,0 procent i kvartalet och med 12,2 procent ackumulerat i år, säger Maria Edsman, VD för Bokusgruppen.

Bruttomarginalen stärktes i alla segment men mest inom onlinekanalerna. En större andel försäljning i butik har också bidragit.

– Detta är ett styrkebesked i en tid då många inköpspriser höjs, vilket gör att vi behöver parera med selektivt ökade konsumentpriser, menar Edsman.

Resultatet för det andra (och årets minsta) kvartal är vanligtvis negativt och beror på våra Akademibokhandelns och Bokus säsongsvariationer, där lönsamheten är lägre under de första kvartalen för att öka mot slutet av året. Men för Q2-2022 visar man faktiskt ett plus. EBITA ökade till 4,9 (-16,7) Mkr. Förklaringen är dock av engångskaraktär.

– Rensat för jämförelsestörande poster framför allt i form av pensionsåterbetalningar om ca 26,3 MSEK uppgick EBITA till -21,6 MSEK, en nedgång med 4,3 MSEK jämfört med föregående år.

Kvartalets viktigaste händelse var den planerade flytten till Almroths, Bokusgruppens nya logistikpartner för onlinehandeln. Själva lagerflytten skedde under slutet av kvartalet och beskrivs som ”över lag lyckosam”. Bokusgruppen menar att på sikt medför flytten en ännu bättre servicenivå och möjlighet att möta kundernas nya behov och ökade förväntningar.

Butikerna har arbetat med att knyta ihop erbjudandet i butik med Bokus Play i en lyckad sommarkampanj.

– Om våra kunder tidigare var mer lojala avseende kanalval för inköp och konsumtion av böcker ser vi idag att allt fler rör sig mellan köp i butik och online och konsumtion av digitala böcker i abonnemang. Som ett led i utvecklingen av vårt butikserbjudande har vi nu rullat ut självutcheckning i sju butiker. Detta ger kunderna möjlighet att välja om de vill ha personlig service eller snabbt lösa betalning på egen hand, säger Maria Edsman.

Återhämtningen i butik är naturligtvis viktig. Ett tecken på en återgång till hur det såg ut före pandemin är event i butik:

– Det är mycket glädjande att kunderna nu hittar tillbaka till våra butiker och att dessa fortsatt är relevanta mötesplatser. Under kvartalet har det varit fokus på presenter till vårens alla fester och högtider som i år kunnat ske helt utan restriktioner. Författarträffarna är återigen i gång med ca 150 genomförda evenemang under kvartalet.

Den svenska e-handeln har under våren haft en tydlig tillbakagång efter pandemin och Bokusgruppen är inget undantag. Den svagare utvecklingen i gruppens onlinekanaler tycks ha bromsat in något jämfört med föregående kvartal. Nettoomsättningen för Bokus Online uppgick till 126,7 (146,2) Mkr i andra kvartalet, vilket är en minskning med 13,3 procent jämfört med föregående år. Onlineförsäljningen ligger dock på en betydligt högre nivå än före pandemin, ca 17 procent över andra kvartalet 2019.

Tiktok-satsning framgångsrik

Samtidigt satsar man på onlinemarknadsföring. Inte minst den läsfrämjande satsning mot unga som gjorts i samarbete med TikTok. Hashtagen #Bokstället har på bara några veckor fått 5,9 miljoner visningar. Och flera butiker vittnar om hur tonårstjejer (främst) flockas vid hyllorna med engelska YA-titlar som trendat på TikTok.

Hur ser det då ut inför hösten? Där råder en stor osäkerhet precis som för alla andra bolag. I media har vi kunnat läsa om att covid-fallen åter ökar i Sverige och även om det inte blir lika illa som de senaste åren finns det en risk.

– De stora kanalsvängningarna som vi har sett de två senaste åren är ett resultat av de pandemivågor vi haft i samhället och vi är ödmjuka inför vad en eventuell tilltagande smittspridning under hösten 2022 kan innebära. Dessa tvära kast gör det dock tydligt att Bokusgruppen står väl rustat att hantera en osäker och föränderlig omvärld då vi kan erbjuda läsglädje för alla oavsett på vilket sätt våra kunder väljer att köpa och konsumera böcker, säger Edsman.

Kostnadsökningar måste kompenseras

Mer oroande är kanske trots allt andra faktorer som inflationen och räntorna.

– Vi befinner oss i ett osäkert världsläge, inte minst med ett fruktansvärt krig som fortsätter att skapa förödelse i Ukraina och turbulens i Europa. Vi kan konstatera att högre energi- och råvarupriser påverkar oss, liksom att ett högre ränteläge och inflation slår mot våra kunders disponibla inkomst. Detta sammantaget kommer fortsätta att påverka vår verksamhet i viss grad. Mest påtagligt i form av högre energikostnader i butik, dyrare transporter samt högre inköpspriser. Stort fokus under kommande kvartal kommer att ligga på att parera de kostnadsökningar vi har på olika sätt, säger Edsman och tillägger:

– Vi ser idag inga tendenser på att efterfrågan på böcker kommer att påverkas nämnvärt av ökade priser eller minskad disponibel inkomst. Historiskt sett fortsätter läsande människor att köpa böcker också under tuffare ekonomiska tider.

Totalt ökade omsättningen för Bokusgruppen jämfört med föregående år till 341,5 (334,4) Mkr under april-juni. Och det är under andra halvåret som försäljningen av tradition är starkast.

– Med dessa orosmoln taget i beaktning ser vi fram emot höstens försäljnings- och resultatstarka månader. Det gläder oss att vi nu kan ta emot våra kunder utan begränsningar även i butik och ge dem personlig service och guidning till trevliga läsupplevelser. Och med vår nya logistiklösning på plats ska vi ge en ännu bättre och smidigare kundupplevelse till de som väljer att handla online. Efter en välförtjänt semester för våra medarbetare stundar en bokhöst med spännande nyheter, många författarträffar i våra butiker och förstås tillbakagång till skolor och universitet där vårt produktsortiment Skriva, Spela, Skapa och kurslitteratur får stå i centrum, avslutar Edsman i rapporten.

Bokus Play – fortfarande för få abonnenter

Jämfört med 2021 ligger dock omsättningen fortfarande lägre 2022, perioden jan-jun landade på 782,2 (796,3) Mkr. Och allra mest oroande måste det vara när man studerar Bokus Online-segmentet i detalj.

Första halvåret 2022 var försäljningen av digitala böcker 19,6 Mkr vilket faktiskt är lägre än samma period föregående år: 20,4 Mkr. Enligt Bokusgruppen är en del av förklaringen att digital styckförsäljning ”påverkades alltjämt negativt av ändrade regler på Google”. Abonnemangsförsäljningen däremot uppvisade en fortsatt hög tillväxttakt.

Försäljningen av digitala format ökade trots allt med 2,4 procent i Q2, från 9,3 till 9,5 Mkr. Man redovisar fortfarande inte antalet abonnenter på Bokus Play. Förklaringen är kanske att om 100 % av försäljningen skulle komma från abonnemang skulle det motsvara (högt räknat) 35 000 betalande abonnenter i genomsnitt (baserat på 90 kr i snittintäkt per kund, det kan också vara färre eftersom vi inte vet fördelningen mellan abonnemangsformerna). Ett antagande är därför att Bokus Play har mellan 10 000 och 15 000 abonnenter i dagsläget.

Det är ingen tvekan om att både VD och aktieägare hade se ett sexsiffrigt antal abonnenter eftersom det är vad som krävs för att Bokus Play på allvar ska bli en relevant aktör bland prenumerationstjänsterna.

Bokusgruppen i siffror Q2-2022

Kvartalet april-juni 2022

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

  • Nettoomsättningen ökade med 2,1 % och uppgick till 341,5 (334,4) MSEK
  • Bruttomarginalen uppgick till 41,3 (37,7) %
  • EBITA ökade till 4,9 (-16,7) MSEK
  • EBITA exkl. jämförelsestörande poster försämrades med 4,4 MSEK till -21,6 (-17,2) MSEK
  • EBITA R12 uppgick till 147,7 (87,2) MSEK
  • Periodens resultat förbättrades med 18,4 MSEK till -7,4 (-25,8) MSEK
Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Ola Nilsson släpper novellsamling

Regelriket är ett porträtt av sonen och den förlorade modern, men också en samling berättelser om livets förutsättningar och bristningsgränser, om konst, trasig kärlek och mänskliga relationer i blixtbelysning.