Klys steppar upp i valrörelsen: Skolbibliotek och läromedel till alla barn

Skolbibliotek är viktiga för att främja läsandet bland barn. Foto: iStock.

Skolbibliotek och läromedel till alla barn – det är en av många punkter som organisationen Klys har i sitt program inför valet.

Valrörelsen är nu inledd även inom kulturområdet och Klys, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, lägger nu fram en lista med åtgärder inom en rad områden som man hoppas få gehör för bland landets politiker.

Mycket handlar om att stärka kulturskaparnas villkor. Bland annat genom att skärpa upphovsrätten i enighet med syftet i EU:s upphovsrättsdirektiv, framhåller Klys som även vill att stipendier i högre utsträckning ska bli sjukpenning- och pensionsgrundande men också fler och större, inte minst med anledning av pandemin.

Klys framhåller samtidigt vikten av att jobba för ett bredare deltagande i kulturlivet, bland annat genom att införa en maxtaxa i kulturskolan.

Klys är en paraplyorganisation för olika riksorganisationer inom kulturområdet, däribland Författarförbundet och Konstnärernas riksorganisation.

TT

TT

Sveriges mest trovärdiga nyhetsförmedlare är är för många TT (Tidningarnas Telegrambyrå) som sedan 1921 varit en oberoende aktör i Mediesverige med mottot snabbt, korrekt och trovärdigt. Boktugg samarbetar med TT för att få tillgång till fler boknyheter och intervjuer än vi själva hinner med.

tt@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL