Sveriges författarfond får 30 Mkr i extra krisstöd av regeringen

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) säger att den miljard som finns avsatt till återstartsstöd för kulturlivet inte ska användas till akut krisstöd. "Det gäller nu att komma ihåg att krisen inte är över", säger hon. Foto: Jessica Gow/TT.

Sveriges författarfond får 30 miljoner kr i krisstöd att fördela till författare, översättare och kulturjournalister. Det är en del av de 200 Mkr som regeringen avsatt för enskilda kulturskapare.

Kulturrådet får 650 Mkr att fördela. 20 miljoner kronor avsätts till filmen via Filminstitutet och 40 miljoner till regional kulturverksamhet. Det står klart sedan regeringen nu har beslutat om hur den extra miljarden i krisstöd till kulturbranschen ska fördelas. Ursprungligen hade regeringen avsatt 180 miljoner kronor till krisstöd med anledning av de förlängda restriktionerna, men efter ett initiativ från Moderaterna i finansutskottet höjdes summan i stället till en miljard kronor.

– Vi ska jobba för att den kommer ut så snabbt som möjligt. Sedan är det stödgivande myndigheter som också har sin process, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S).

Den miljard som finns avsatt till så kallat återstartsstöd för kulturlivet i årets statsbudget ska dock inte användas till akut krisstöd, enligt kulturministern.

– Det gäller nu att komma ihåg att krisen inte är över. Det är nu det börjar och vi måste göra allt vi kan för att publiken ska hitta tillbaka, säger hon.

Av den miljard som regeringen nu beslutat om ska 200 miljoner ges till enskilda kulturskapare – av dessa 170 miljoner kronor av Konstnärsnämnden till konstnärer inom bild och form, musik, film, teater och dans, samt 30 miljoner via Sveriges författarfond till författare, översättare och kulturjournalister.

Kulturrådet fördelar liksom tidigare krisstöd till olika privata arrangörer inom nöjes- och kulturbranschen.

60 miljoner fördelas till allmänna samlingslokaler via Boverket. 30 miljoner ges till vissa offentligt stödda kulturinstitutioner.

Text: Erika Josefsson/TT

TT

TT

Sveriges mest trovärdiga nyhetsförmedlare är är för många TT (Tidningarnas Telegrambyrå) som sedan 1921 varit en oberoende aktör i Mediesverige med mottot snabbt, korrekt och trovärdigt. Boktugg samarbetar med TT för att få tillgång till fler boknyheter och intervjuer än vi själva hinner med.

tt@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL